Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nhân viên hỗ trợ văn phòng khác chưa được phân vào đâu-4409

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ADMIN BƯU CỤC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

10/06/2024

Nhà ứng tuyển: 2405DN0381 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2409DN0500 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2404DN0427 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

26/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2418DN0322 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN ĐẤU THẦU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0170 Tỉnh Đăk Lăk

22/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

22/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2420DN0113 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH