Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nhân viên hỗ trợ văn phòng khác chưa được phân vào đâu-4409

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

22/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2420DN0113 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

29/11/2023

Nhà ứng tuyển: TNTT112302 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THƯ KÝ GIÁM ĐỐC Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

22/11/2023

Nhà ứng tuyển: SDT1123088 Huyện Cư Mgar

22/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TUYỂN SINH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

14/11/2023

Nhà ứng tuyển: SDT1123037 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN KIÊM VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2023

Nhà ứng tuyển: SDT1123037 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

07/11/2023

Nhà ứng tuyển: TPTT112302 Huyện Cư Mgar

07/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/09/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0923038 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH