Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lễ tân (tổng hợp)-4226

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223089 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323026 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN KHÁCH SẠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223151 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN KHÁCH SẠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223143 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223035 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH