Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán và các nhà chuyên môn có liên quan-2411

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

05/06/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0623004 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/05/2023

Nhà ứng tuyển: TPTT052317 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

26/05/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0523028 Huyện Ea Súp

26/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN THUẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/05/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0523019 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/05/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0523001 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/04/2023

Nhà ứng tuyển: LCTT052326 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/04/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0423070 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỦ QUỸ KIÊM KẾ TOÁN TÀI SẢN Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

07/04/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0423033 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

27/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323128 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TRƯỞNG (TUYỂN GẤP) Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

22/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323088 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323071 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH