Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán và các nhà chuyên môn có liên quan-2411

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

03/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0245 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0240 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2410NN0075 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2413DN0118 Huyện Krông Pắc

24/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH