Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán viên-3313

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0485 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0009 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

05/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0331 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

04/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2410CN0350 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2401DN0346 Huyện Cư Kuin

03/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

27/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2418DN0326 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0319 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0317 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 9.000.000 Số lượng: 2

21/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2408DN0311 Huyện Krông Pắc

21/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0291 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2405DN0264 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

11/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0260 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

08/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0257 Huyện Ea Kar

08/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2421DN0255 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0240 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN CÔNG NỢ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0214 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN (TUYỂN GẤP) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2413DN0212 Huyện Krông Pắc

01/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

29/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2410CN0210 Huyện Krông Pắc

29/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 7.000.000 Số lượng: 4

29/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2405DN0207 Huyện Krông Pắc

29/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

27/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0197 Huyện Cư Mgar

27/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0168 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2401DN0186 Huyện Krông Pắc

26/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2401DN0179 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

22/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0167 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2410KD0048 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0158 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

21/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2406DN0157 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2402DN0141 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0003 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0134 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH