Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán viên-3313

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/08/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT082309 Huyện Cư Kuin

21/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

09/08/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0823012 Huyện Buôn Đôn

09/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/08/2023

Nhà ứng tuyển: LCTT082308 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

07/08/2023

Nhà ứng tuyển: TKVL082306 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN KHO Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

07/08/2023

Nhà ứng tuyển: CVTT082304 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

13/07/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0723012 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/06/2023

Nhà ứng tuyển: BHTT062312 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/06/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0623017 Thị Xã Buôn Hồ

15/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/06/2023

Nhà ứng tuyển: TPTT062311 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/06/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT062302 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

08/06/2023

Nhà ứng tuyển: VCTN062302-3 Tỉnh Đăk Lăk

08/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/06/2023

Nhà ứng tuyển: CVTT062302 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/06/2023

Nhà ứng tuyển: LCTT052325 Tỉnh Đăk Lăk

03/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

31/05/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT052327 Thành phố Buôn Ma Thuột

31/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN VẬN TẢI Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

17/05/2023

Nhà ứng tuyển: CVTT052311 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/05/2023

Nhà ứng tuyển: DTVL052307 Tỉnh Đăk Lăk

17/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN THUẾ Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

17/05/2023

Nhà ứng tuyển: TĐVL052302 Tỉnh Đăk Lăk

17/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/05/2023

Nhà ứng tuyển: TOTN052313 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG NGÀNH BIBICA & MYCOEN (TUYỂN GẤP) Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

15/05/2023

Nhà ứng tuyển: CVTT052308-2 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN THỐNG KÊ Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

08/05/2023

Nhà ứng tuyển: CVTT052304 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

25/04/2023

Nhà ứng tuyển: CVTT042301-2 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH