Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán viên-3313

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

23/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323107 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN THANH TOÁN Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

23/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323107 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: 5.500.000 Số lượng: 2

22/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323099 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

21/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323081 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

21/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323081 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI KHO Lương: 5.000.000 Số lượng: 9

21/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323079 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN KIÊM THU NGÂN Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

20/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323070 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323034 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

17/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223140 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223003 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

14/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223118 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP (TUYỂN GẤP) Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

13/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223097 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

06/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223062 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN THUẾ Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

06/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223057 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

01/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223018 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN THỐNG KÊ Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

01/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223013 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH