Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động giản đơn khác chưa được phân vào đâu-9629

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

22/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323091 Huyện Cư Kuin

22/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ PHỤ THẠCH CAO Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

22/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323090 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN BỐC DỠ VÀ THEO XE GIAO HÀNG GẠCH MEN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323057 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ PHỤ LÀM QUẢNG CÁO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323080 Tỉnh Đăk Lăk

21/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NGƯỜI PHỤ LÀM GIÒ CHẢ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323065 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ĐIỀU CHỈNH CỌC TIÊU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223056 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ PHỤ VÁ LỐP Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323014 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤ LÀM THUỐC ĐÔNG Y Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223198 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN BỐC VÁC Lương: 6.000.000 Số lượng: 6

27/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223190 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ IN ẤN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223105 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN IN ẤN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223105 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤ KHO ĐIỆN GIA DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223103 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤ XE GIAO HÀNG NỘI-NGOẠI THẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

08/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223075 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤ KHO GIAO HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

02/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223028 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BƯU TÁ Lương: 8.000.000 Số lượng: 7

01/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223017 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223014 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

31/01/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0123034 Thành phố Buôn Ma Thuột

31/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KHO HÀNG NHỰA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

30/01/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0123028 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH