Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động giản đơn khác chưa được phân vào đâu-9629

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BỐC XẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

12/06/2024

Nhà ứng tuyển: 2405KD0128 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN HỘ LÝ Lương: 5.500.000 Số lượng: 2

20/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2409DN0491 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN QUÉT DỌN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

25/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2404DN0100 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤ KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0214 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BỐC XẾP Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

24/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0417 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN BỐC XẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2402DN0161 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN IN ẤN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2406DN0144 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤ XE GIAO NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2402DN0074 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN BỐC VÁC BÌNH NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2402DN0074 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ LÀM LỐP Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2413CN0103 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH