Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động giản đơn khác chưa được phân vào đâu-9629

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN BỐC XẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2402DN0161 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

21/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2405KD0128 Tỉnh Đăk Lăk

21/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN IN ẤN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2406DN0144 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤ XE GIAO NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2402DN0074 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN BỐC VÁC BÌNH NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2402DN0074 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 200

24/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2402DN0116 Tỉnh Bình Dương

24/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ LÀM LỐP Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2413CN0103 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ĐỨNG MÁY IN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

28/11/2023

Nhà ứng tuyển: TNTT112302 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/10/2023

Nhà ứng tuyển: SDT1023091 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ PHỤ ĐIỆN NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

17/10/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT102301-4 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO BÌNH GAS BẰNG XE MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/09/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0923021 Tỉnh Đăk Lăk

12/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

08/06/2023

Nhà ứng tuyển: CVTT062304 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH