Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nhân viên giám sát cửa hàng-5222

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ CỬA HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0439 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ CỬA HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2410KD0344 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/12/2023

Nhà ứng tuyển: 2417CN0046 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH