Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nhà thiết kế đồ họa và truyền thông đa phương tiện-2166

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MEDIA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

31/08/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT082316 Thành phố Buôn Ma Thuột

31/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG-SỰ KIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/06/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT062320 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ QUẢNG CÁO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/06/2023

Nhà ứng tuyển: TKVL052303 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ QUẢNG CÁO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/06/2023

Nhà ứng tuyển: TKVL062301 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ IN ẤN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/05/2023

Nhà ứng tuyển: BHTT052307 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH