Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kỹ thuật viên nông nghiệp-3142

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323054 Huyện Ea Súp

15/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223112 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

15/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223134 Huyện Cư Mgar

15/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP (TUYỂN GẤP) Lương: 10.000.000 Số lượng: 5

09/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223089 Tỉnh Đăk Lăk

09/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN BỀN VỮNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223072 Tỉnh Đăk Lăk

08/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

01/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223002 Tỉnh Đăk Nông

01/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH