Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kỹ thuật viên nông nghiệp-3142

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT CHĂN NUÔI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/11/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT112311-2 Tỉnh Đăk Lăk

28/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CÂY TRỒNG Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

24/11/2023

Nhà ứng tuyển: SDT1123065 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

21/11/2023

Nhà ứng tuyển: SDT1123064 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/11/2023

Nhà ứng tuyển: SDT1123051 Tỉnh Phú Yên

16/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN NÔNG NGHIỆP Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

14/11/2023

Nhà ứng tuyển: SDT1123042 Huyện Cư Mgar

14/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2023

Nhà ứng tuyển: SDT1123031 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/11/2023

Nhà ứng tuyển: SDT1123011 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT (Sản xuất giống chanh leo) Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

13/10/2023

Nhà ứng tuyển: LCTT102301 Tỉnh Đăk Lăk

13/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KÝ THUẬT GIỐNG CÂY TRỒNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

12/10/2023

Nhà ứng tuyển: SDT1023031 Huyện Cư Mgar

12/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIỄN KỸ THUẬT THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

15/09/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0923036 Tỉnh Đăk Lăk

15/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT BẢO VỆ THỰC VẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

06/09/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT092301 Huyện Krông Pắc

06/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

24/07/2023

Nhà ứng tuyển: DTN0723013-NT Tỉnh Gia Lai

24/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH