Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kỹ thuật viên nông nghiệp-3142

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2401DN0216 Huyện M'Đrăk

09/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÂY XANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

20/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2401DN0304 Huyện Cư Mgar

20/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ LÝ KỸ THUẬT SẢN XUẤT CỎ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2401DN0150 Huyện Ea H'Leo

05/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TỔ TRƯỞNG CHĂM SÓC CỎ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2401DN0150 Huyện Ea H'Leo

04/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KÝ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2401DN0193 Huyện Cư Kuin

28/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN kỸ THUẬT VIÊN NÔNG-LÂM NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2401DN0179 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SX Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

26/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2401DN0099 Quốc gia Lào

26/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2401DN0099 Quốc gia Lào

25/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

24/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2401DN0115 Huyện Cư Mgar

24/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0091 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH