DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH

DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH PHẠM TẤN HÀ PHẠM TẤN HÀ Giới tính: Nam Ngày sinh: 13/07/1991
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (79 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) Ngày xuất cảnh: 16/10/2017
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH VÕ QUANG BÌNH VÕ QUANG BÌNH Giới tính: Nam Ngày sinh: 20/05/1991
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (79 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) Ngày xuất cảnh: 03/10/2017
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH Y RAI NIÊ Y RAI NIÊ Giới tính: Nam Ngày sinh: 10/11/1991
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (79 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) Ngày xuất cảnh: 02/10/2017
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH R COM JUT R COM JUT Giới tính: Nam Ngày sinh: 03/10/1991
Nước đến làm việc: Đài Loan
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (79 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) Ngày xuất cảnh: 26/09/2017
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG Giới tính: Nữ Ngày sinh: 30/08/1991
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (79 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) Ngày xuất cảnh: 05/09/2017
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH TÔ THỊ PHƯƠNG TÔ THỊ PHƯƠNG Giới tính: Nữ Ngày sinh: 01/01/1997
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (79 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) Ngày xuất cảnh: 05/09/2017
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH TRẦN THỊ THU TRẦN THỊ THU Giới tính: Nữ Ngày sinh: 20/04/1994
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (79 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) Ngày xuất cảnh: 05/09/2017
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH NGUYỄN TẤN THẮNG NGUYỄN TẤN THẮNG Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/1994
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (79 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) Ngày xuất cảnh: 29/06/2017
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH PHẠM ĐĂNG VĂN PHẠM ĐĂNG VĂN Giới tính: Nam Ngày sinh: 05/09/1994
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (79 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) Ngày xuất cảnh: 24/05/2017
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH MAI VĂN SƠN MAI VĂN SƠN Giới tính: Nam Ngày sinh: 04/10/1986
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (79 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) Ngày xuất cảnh: 24/05/2017