DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH

DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH NGUYỄN ĐÌNH NGỌC NGUYỄN ĐÌNH NGỌC Giới tính: Nam Ngày sinh: 12/07/1997
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (79 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) Ngày xuất cảnh: 30/12/2017
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH ĐOÀN THỊ BẢO YẾN ĐOÀN THỊ BẢO YẾN Giới tính: Nữ Ngày sinh: 23/04/1996
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (79 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) Ngày xuất cảnh: 30/12/2017
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH LÊ ANH TÀI LÊ ANH TÀI Giới tính: Nam Ngày sinh: 27/09/1991
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (79 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) Ngày xuất cảnh: 30/12/2017
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH HUỲNH THỊ TUYẾT TRINH HUỲNH THỊ TUYẾT TRINH Giới tính: Nữ Ngày sinh: 07/10/1990
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (79 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) Ngày xuất cảnh: 20/12/2017
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH TRẦN NGUYỄN HẢI YẾN TRẦN NGUYỄN HẢI YẾN Giới tính: Nữ Ngày sinh: 16/08/1991
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (79 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) Ngày xuất cảnh: 14/11/2017
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH TRẦN LAN ANH TRẦN LAN ANH Giới tính: Nữ Ngày sinh: 29/01/1997
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (79 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) Ngày xuất cảnh: 14/11/2017
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH LÊ PHÚ ĐẠT LÊ PHÚ ĐẠT Giới tính: Nam Ngày sinh: 30/05/1993
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (79 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) Ngày xuất cảnh: 06/11/2017
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH TRỊNH TIẾN DŨNG TRỊNH TIẾN DŨNG Giới tính: Nam Ngày sinh: 08/05/1994
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (79 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) Ngày xuất cảnh: 06/11/2017
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH NGUYỄN J KỐP NGUYỄN J KỐP Giới tính: Nam Ngày sinh: 26/06/1997
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (79 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) Ngày xuất cảnh: 03/11/2017
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH NGUYỄN ĐÌNH HẬU NGUYỄN ĐÌNH HẬU Giới tính: Nam Ngày sinh: 30/09/1995
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (79 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) Ngày xuất cảnh: 25/10/2017