DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH

DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH NGUYỄN TIẾN DŨNG NGUYỄN TIẾN DŨNG Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/1991
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (Số 09 đường 10/3, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk) Ngày xuất cảnh: 20/01/2019
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH NGUYỄN TRUNG ĐÔNG NGUYỄN TRUNG ĐÔNG Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/1993
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (Số 09 đường 10/3, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk) Ngày xuất cảnh: 20/01/2019
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH VÕ PHI LONG VÕ PHI LONG Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/1992
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (Số 09 đường 10/3, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk) Ngày xuất cảnh: 20/01/2019
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH NGUYỄN THANH TÙNG NGUYỄN THANH TÙNG Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/1997
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (Số 09 đường 10/3, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk) Ngày xuất cảnh: 20/01/2019
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH VŨ THỊ MỸ HOA VŨ THỊ MỸ HOA Giới tính: Nữ Ngày sinh: 10/06/1993
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (Số 09 đường 10/3, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk) Ngày xuất cảnh: 14/12/2018
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH ĐẶNG HOÀNG ANH ĐẶNG HOÀNG ANH Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/1999
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (Số 09 đường 10/3, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk) Ngày xuất cảnh: 06/12/2018
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH ĐẶNG ANH KIỆT ĐẶNG ANH KIỆT Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/1997
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (Số 09 đường 10/3, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk) Ngày xuất cảnh: 06/12/2018
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH LÊ VĂN PHÁP LÊ VĂN PHÁP Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/1998
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (Số 09 đường 10/3, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk) Ngày xuất cảnh: 04/12/2018
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH VŨ HOÀNG QUỲNH ANH VŨ HOÀNG QUỲNH ANH Giới tính: Nữ Ngày sinh: 01/01/1999
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (Số 09 đường 10/3, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk) Ngày xuất cảnh: 04/12/2018
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH PHAN THỊ HOA PHAN THỊ HOA Giới tính: Nữ Ngày sinh: 01/01/1994
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (Số 09 đường 10/3, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk) Ngày xuất cảnh: 01/12/2018