Hoạt động phòng dạy nghề

LỄ BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 9 08/11/2018

Sáng ngày 06 tháng 11 năm 2018 tại hội trường Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tổ chức Lễ bế giảng lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc khóa 9.

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 10 08/10/2018

Sáng ngày 05 tháng 10 năm 2018 tại hội trường Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tổ chức Khai giảng lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc khóa 10. Đây là lớp thứ 4 trong năm dành cho người lao động có nhu cầu học tiếng Hàn và đi xuất khẩu lao động làm việc tại Hàn Quốc.

LỄ BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 8 02/10/2018

Sáng ngày 28 tháng 9 năm 2018 tại hội trường Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tổ chức Lễ bế giảng lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc khóa 8.

KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN KHÓA 9 08/08/2018

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn Quốc của người lao động để đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS. Sáng ngày, ngày 06/8/2018 Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk đã tổ chức khai giảng lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc Khóa 09.

LỄ BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 7 18/06/2018

     Chiều ngày 14 tháng 6 năm 2018 tại hội trường Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tổ chức Lễ bế giảng lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc khóa 7.

KHAI GIẢNG LỚP ĐẠO TẠO TIẾNG HÀN QUỐC NĂM 2018 01/03/2018

Sáng ngày 27 tháng 02 năm 2018 Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk tổ chức khai giảng lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc - Khóa 07 tại Hội trường Trung tâm.

BẾ GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 6 17/01/2018

Sáng ngày 16 tháng 01 năm 2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tổ chức Lễ bế giảng lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc khóa 06.

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 6 17/10/2017

        Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2017 tại hội trường Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tổ chức khai giảng lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc khóa 06 - năm 2017.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đào tạo tiếng Hàn Quốc đạt kết quả cao trong kỳ thi 07/07/2017

Nhằm chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực và chuẩn bị tốt cho các kỳ thi kiểm tra tiếng Hàn, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk thường xuyên chiêu sinh đào tạo tiếng Hàn cho Người lao động có nhu cầu.

LỄ BẾ GIẢNG LỚP MAY CÔNG NGHIỆP KHÓA 23 30/09/2016

Thực hiện công văn số 827/SLĐTBXH- DN về việc giao chỉ tiêu phân bổ dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2016 của Sở lao động Thương binh và Xã hội.