Hoạt động phòng dạy nghề

LỄ BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 11 17/05/2019

Sáng ngày 17 tháng 5 năm 2019 tại hội trường Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tổ chức Lễ bế giảng lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc khóa 11. Đây là khóa học đầu tiên trong năm 2019 do Trung tâm tổ chức.

KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN KHÓA 11 20/02/2019

Sáng ngày 20/02/2019 Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk đã tổ chức khai giảng lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc - Khóa 11 tại Hội trường Trung tâm, đây là khóa học đầu tiên trong năm 2019.

LỄ BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 10 07/01/2019

Sáng ngày 04 tháng 01 năm 2019 tại hội trường Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tổ chức Lễ bế giảng lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc khóa 10.

LỄ BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 9 08/11/2018

Sáng ngày 06 tháng 11 năm 2018 tại hội trường Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tổ chức Lễ bế giảng lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc khóa 9.

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 10 08/10/2018

Sáng ngày 05 tháng 10 năm 2018 tại hội trường Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tổ chức Khai giảng lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc khóa 10. Đây là lớp thứ 4 trong năm dành cho người lao động có nhu cầu học tiếng Hàn và đi xuất khẩu lao động làm việc tại Hàn Quốc.

LỄ BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 8 02/10/2018

Sáng ngày 28 tháng 9 năm 2018 tại hội trường Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tổ chức Lễ bế giảng lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc khóa 8.

KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN KHÓA 9 08/08/2018

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn Quốc của người lao động để đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS. Sáng ngày, ngày 06/8/2018 Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk đã tổ chức khai giảng lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc Khóa 09.

LỄ BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 7 18/06/2018

     Chiều ngày 14 tháng 6 năm 2018 tại hội trường Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tổ chức Lễ bế giảng lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc khóa 7.

KHAI GIẢNG LỚP ĐẠO TẠO TIẾNG HÀN QUỐC NĂM 2018 01/03/2018

Sáng ngày 27 tháng 02 năm 2018 Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk tổ chức khai giảng lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc - Khóa 07 tại Hội trường Trung tâm.

BẾ GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 6 17/01/2018

Sáng ngày 16 tháng 01 năm 2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tổ chức Lễ bế giảng lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc khóa 06.