HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

  • 06/03/2017
  • 15869

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐẮK LẮK

 

HƯỚNG DẪN

THỦ TỤC VỀ BAÛO HIEÅM THAÁT NGHIEÄP

         Trung tâm Dịch vụ việc làm Đk Lk hướng dẫn thủ tục về chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động khi bị mất việc làm như sau:

            1. Tư vấn, giới thiệu việc làm.

              - Người lao động bị mất việc làm khi đến Trung tâm Dịch vụ việc làm sẽ được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí để sớm đưa người lao động quay trở lại thị trường lao động.

                        2. Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp:

              Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ/HĐLV, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm hoặc một trong các Văn phòng đại diện của Trung tâm đặt tại:

               - Huyện Ea Kar: 03 Mai Hắc Đế, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar; ĐT: 02623.627.580

               - Thị xã Buôn Hồ: 115 Trần Hưng Đạo, Thị xã Buôn Hồ; ĐT: 02623.574.990

             Để nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp (Người lao động khi đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp phải xuất trình chứng minh nhân dân, quyết định thôi việc, thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ/HĐLV  và sổ bảo hiểm xã hội).

            3. Hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp:

            a. Điều kiện để hưởng Bảo hiểm thất nghiệp:

          - Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp là người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt HĐLĐ/HĐLV đã đóng bảo hiểm thất nghiệp và được tổ chức bảo hiểm xã hội xác nhận;

         - Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ/HĐLV đối với HĐLĐ/HĐLV không xác định thời hạn; HĐLĐ/HĐLV xác định thời hạn.

        - Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian ba mươi sáu tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ đối với HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ ba tháng đến dưới mười hai tháng;

        - Đã nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động-TB&XH  theo quy định;

        - Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm;

         b. Hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp cần nộp bao gồm:

         - Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu quy định.

         - Bản chính hoặc bản sao HĐLĐ/HĐLV đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ/HĐLV; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

         - Sổ Bảo hiểm xã hội đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp;

       - Bản sao chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

      * Người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

       - Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

       - Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền ;

       - Do hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

            4. Hỗ trợ học nghề.

          - Người lao động đang trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu có nhu cầu học nghề thì được tư vấn hỗ trợ học nghề theo quy định.

Trung tâm Dịch vụ việc làm chỉ nhận hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi đầy đủ các giấy tờ theo quy định và sau khi nhận đủ hồ sơ Trung tâm trao lại cho người lao động  phiếu hẹn trả  kết quả ./.