Hoạt động phòng bảo hiểm thất nghiệp

Tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk 10/08/2023

Ngày 05/8/2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk (Trung tâm) tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2021 14/02/2022

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 như sau:

TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHỐI HỢP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2021 20/12/2021

Sáng ngày 16/12/2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổ chức họp đánh giá công tác phối hợp về thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Tham gia cuộc họp có đại diện Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh & Xã hội; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Bưu điện tỉnh và các phòng ban chuyên môn của các đơn vị.

TTDVVL Đắk Lắk tổ chức tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp 24/03/2021

Ngày 23/3/2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ, công nhân người lao động tại Công ty CP Bao bì Đại Lục – CN Đắk Lắk tại KCN Hòa Phú, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột.

HỌP ĐỊNH KỲ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2020 06/11/2020

Ngày 06 tháng 11 năm 2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổ chức họp định kỳ về việc phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp giữa các đơn vị có liên quan nhằm đánh giá tình hình thực hiện và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong thời gian qua.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỔ CHỨC TẬP HUẤN MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỔ SUNG THEO NGHỊ ĐỊNH 61/2020/NĐ-CP 21/07/2020

Ngày 14/7/2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tổ chức tập huấn triển khai Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP về chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho viên chức, người lao động toàn Trung tâm.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 16/07/2020

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 như sau:

Trung tâm Dịch vụ việc Làm Đắk Lắk đã thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 27/04/2020

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/03/2020  của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 2761/UBND-KGVX, ngày 31/3/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg và Công văn số 567/SLĐTBXH-VP của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đắk Lắk về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2019 20/01/2020

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp năm 2019 như sau: