HÌNH HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM Phiên giao dịch việc làm lưu động

 PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG TẠI XÃ HOÀ KHÁNH, TP. BUÔN MA THUỘT

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG TẠI XÃ HOÀ KHÁNH, TP. BUÔN MA THUỘT

Một số hình ảnh phiên giao dịch việc làm lưu động tại huyện Krông Ana

Một số hình ảnh phiên giao dịch việc làm lưu động tại huyện Krông Ana

Phiên Giao Dịch Việc Làm Lưu Động Tại Krông Bông

Phiên Giao Dịch Việc Làm Lưu Động Tại Krông Bông

Một số hình ảnh phiên giao dịch việc làm lưu động

Một số hình ảnh phiên giao dịch việc làm lưu động