HÌNH HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM Phiên giao dịch việc làm lưu động

Tư vấn việc làm, nghề nghiệp cho quân nhân xuất ngũ huyện Lắk tháng 1 năm 2024

Tư vấn việc làm, nghề nghiệp cho quân nhân xuất ngũ huyện Lắk tháng 1 năm 2024

Tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động tại huyện Buôn Đôn tháng 10 năm 2023

Tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động tại huyện Buôn Đôn tháng 10 năm 2023

Tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động tại huyện Ea H'leo tháng 8 năm 2023

Tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động tại huyện Ea H'leo tháng 8 năm 2023

Tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động tại huyện Cư M'gar tháng 6 năm 2023

Tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động tại huyện Cư M'gar tháng 6 năm 2023

Tổ chức Ngày hội việc làm tại huyện Ea H'leo

Tổ chức Ngày hội việc làm tại huyện Ea H'leo

Tư vấn, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ huyện Krông Bông

Tư vấn, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ huyện Krông Bông

Tham gia tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ năm 2020

Tham gia tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ năm 2020

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM Ở CÁC CỤM XÃ TẠI HUYỆN KRÔNG PẮC NĂM 2020

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM Ở CÁC CỤM XÃ TẠI HUYỆN KRÔNG PẮC NĂM 2020

Tổ chức PGDVL lưu động tại huyện Buôn Đôn, Ea Súp

Tổ chức PGDVL lưu động tại huyện Buôn Đôn, Ea Súp