HÌNH HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM Phiên giao dịch việc làm lưu động

TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG TẠI XÃ EA PHÊ, HUYỆN KRÔNG PĂK

TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG TẠI XÃ EA PHÊ, HUYỆN KRÔNG PĂK

TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG TẠI XÃ EA YIÊNG, HUYỆN KRÔNG PĂK

TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG TẠI XÃ EA YIÊNG, HUYỆN KRÔNG PĂK

THAM GIA TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM TẠI HUYỆN BUÔN ĐÔN

THAM GIA TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM TẠI HUYỆN BUÔN ĐÔN

TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG TẠI XÃ EA BLANG, THỊ XÃ BUÔN HỒ

TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG TẠI XÃ EA BLANG, THỊ XÃ BUÔN HỒ

Tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên

Tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên

Phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Phiên giao dịch việc làm tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2018

Phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Phiên giao dịch việc làm tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2018

Tư vấn giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ năm 2018

Tư vấn giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ năm 2018

 PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG TẠI XÃ HOÀ KHÁNH, TP. BUÔN MA THUỘT

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG TẠI XÃ HOÀ KHÁNH, TP. BUÔN MA THUỘT

Một số hình ảnh phiên giao dịch việc làm lưu động tại huyện Krông Ana

Một số hình ảnh phiên giao dịch việc làm lưu động tại huyện Krông Ana