HÌNH HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM Phiên giao dịch việc làm lưu động

Tổ chức Phiên Giao dịch việc làm lưu động tại huyện Ea Súp

Tổ chức Phiên Giao dịch việc làm lưu động tại huyện Ea Súp

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN KỸ NĂNG KHỞI NGHIỆP, KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP DÀNH CHO PHỤ NỮ

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN KỸ NĂNG KHỞI NGHIỆP, KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP DÀNH CHO PHỤ NỮ

Tham gia Diễn đàn khởi nghiệp và việc làm sinh viên

Tham gia Diễn đàn khởi nghiệp và việc làm sinh viên

TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM, XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI THỊ XÃ BUÔN HỒ

TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM, XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI THỊ XÃ BUÔN HỒ

SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM CHO PHỤ NỮ NĂM 2019

SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM CHO PHỤ NỮ NĂM 2019

Tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động  tại Xã Đắk Liêng, huyện Lắk

Tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động tại Xã Đắk Liêng, huyện Lắk

Phối hợp tổ chức Ngày hội việc làm tại huyện Krông Ana

Phối hợp tổ chức Ngày hội việc làm tại huyện Krông Ana

Tổ chức Phiên Giao dịch việc làm lưu động tại xã Tân Tiến

Tổ chức Phiên Giao dịch việc làm lưu động tại xã Tân Tiến

Tổ chức Phiên Giao dịch việc làm lưu động tại xã Krông Búk

Tổ chức Phiên Giao dịch việc làm lưu động tại xã Krông Búk