HÌNH HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM Phiên giao dịch việc làm lưu động

SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM CHO PHỤ NỮ NĂM 2019

SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM CHO PHỤ NỮ NĂM 2019

Tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động  tại Xã Đắk Liêng, huyện Lắk

Tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động tại Xã Đắk Liêng, huyện Lắk

Phối hợp tổ chức Ngày hội việc làm tại huyện Krông Ana

Phối hợp tổ chức Ngày hội việc làm tại huyện Krông Ana

Tổ chức Phiên Giao dịch việc làm lưu động tại xã Tân Tiến

Tổ chức Phiên Giao dịch việc làm lưu động tại xã Tân Tiến

Tổ chức Phiên Giao dịch việc làm lưu động tại xã Krông Búk

Tổ chức Phiên Giao dịch việc làm lưu động tại xã Krông Búk

Tổ chức Phiên Giao dịch việc làm lưu động tại xã Ea Drông

Tổ chức Phiên Giao dịch việc làm lưu động tại xã Ea Drông

TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG TẠI HUYỆN KRÔNG ANA

TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG TẠI HUYỆN KRÔNG ANA

TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG TAI HUYỆN KRÔNG NĂNG

TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG TAI HUYỆN KRÔNG NĂNG

TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG TẠI HUYỆN KRÔNG ANA

TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG TẠI HUYỆN KRÔNG ANA