Hoạt động phòng giới thiệu việc làm

TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG, HỘI NGHỊ TƯ VẤN GIỚI THIỆU VIỆC LÀM TẠI HUYỆN BUÔN ĐÔN, EA SÚP 26/10/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tăng cường phối hợp, tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, đặc biệt là lực lượng lao động tại các thôn, buôn trên địa bàn tỉnh.

TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG TẠI HUYỆN KRÔNG BÔNG 23/10/2020

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, đặc biệt là lực lượng lao động tại các thôn, buôn có cơ hội tiếp cận, nắm bắt nguồn thông tin và tìm kiếm được việc làm phù hợp, ổn định đời sống.

TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM TRONG NƯỚC VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI THỊ XÃ BUÔN HỒ 17/10/2020

Ngày 16 tháng 10 năm 2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tham gia Chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động năm 2020 do Phòng Lao động – Thương binh và xã hội thị xã Buôn Hồ tổ chức tại Nhà Văn hóa trung tâm thị xã.

TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LẦN 06 NĂM 2020 (PHIÊN TĂNG CƯỜNG) 28/09/2020

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, mở ra nhiều cơ hội cho người lao động và nhà tuyển dụng gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với nhau, ngày 28 tháng 9 năm 2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tổ chức Phiên giao dịch việc làm tăng cường tại trụ sở chính của Trung tâm, số 79 Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LẦN 05 NĂM 2020 15/09/2020

Ngày 15 tháng 09 năm 2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tổ chức Phiên giao dịch việc làm lần 05 năm 2020 tại trụ sở chính của Trung tâm, số 79 Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp với Trường Trung cấp Đắk Lắk tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động tại các xã trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột 08/09/2020

Nhằm giải quyết việc làm cho người lao động đã tốt nghiệp sơ cấp các nghề nấu ăn, may công nghiệp, xây dựng dân dụng do Trường Trung cấp Đắk Lắk đào tạo năm 2020. Trung tâm đã phối hợp với Trường tổ chức các buổi tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động tại các xã Hòa Thắng, Hòa Khánh và Ea Kao vào các ngày 27/08/2020, 01/09/2020 và 06/09/2020.

TỔ CHỨC NGÀY HỘI VIỆC LÀM TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC TÂY NGUYÊN 31/07/2020

Ngày 26/07/2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tham gia tư vấn, giới thiệu việc làm tại “Ngày hội việc làm năm 2020” được tổ chức tại Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Tây Nguyên, số 27 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột.

TỔ CHỨC 02 PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG TẠI CÁC CỤM XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG PẮK 02/07/2020

Ngày 01-02/07/2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Krông Pắk tổ chức 02 Phiên giao dịch việc làm lưu động tại 02 cụm xã trên địa bàn huyện Krông Pắk

TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LẦN 03 NĂM 2020 (PHIÊN TĂNG CƯỜNG) 29/06/2020

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, mở ra nhiều cơ hội cho người lao động và nhà tuyển dụng gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với nhau. Bên cạnh các Phiên giao dịch việc làm được tổ chức định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tổ chức Phiên giao dịch việc làm tăng cường vào ngày 29 tháng 06 năm 2020, tại trụ sở chính của Trung tâm, số 79 Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.