Các thị trường xuất khẩu lao động

THÔNG TIN CÁC THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 25/05/2023

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk thông báo một số thông tin cơ bản về các thị trường xuất khẩu lao động, như sau:

CHƯƠNG TRÌNH CẤP PHÉP LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS 08/05/2020

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, kể từ ngày 01/04/2020 Trung tâm là đơn vị duy nhất được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giao nhiệm vụ tiếp nhận, hướng dẫn đăng ký dự thi, làm hồ sơ cho người lao động địa phương đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm tại Hàn Quốc (gọi tắt là Chương trình EPS).