HÌNH HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM Các hoạt động khác

TỔ CHỨC VUI TẾT TRUNG THU NĂM 2017 CHO CON EM CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

TỔ CHỨC VUI TẾT TRUNG THU NĂM 2017 CHO CON EM CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM VÀ LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM VÀ LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

HỘI THI CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH LAO ĐỘNG – TB&XH VÀ QUỐC KHÁNH

HỘI THI CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH LAO ĐỘNG – TB&XH VÀ QUỐC KHÁNH

Chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/05/2017)

Chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/05/2017)