HÌNH HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM Các hoạt động khác

Lễ Khai Giảng Lớp Tiếng Hàn Quốc K14

Lễ Khai Giảng Lớp Tiếng Hàn Quốc K14

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TN NHIỆM KỲ 2020 - 2022

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TN NHIỆM KỲ 2020 - 2022

Khai giảng lớp tiếng Hàn quốc khóa 13

Khai giảng lớp tiếng Hàn quốc khóa 13

Mừng ngày phụ nữ Việt Nam ngày 20 tháng 10 năm 2019

Mừng ngày phụ nữ Việt Nam ngày 20 tháng 10 năm 2019

TỔ CHỨC VUI TẾT TRUNG THU CHO CON EM CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NLĐ

TỔ CHỨC VUI TẾT TRUNG THU CHO CON EM CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NLĐ

XUNG KÍCH, SÁNG TẠO VÀ PHÁT HUY TUỔI TRẺ CỦA CHI ĐOÀN TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐẮK LẮK

XUNG KÍCH, SÁNG TẠO VÀ PHÁT HUY TUỔI TRẺ CỦA CHI ĐOÀN TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐẮK LẮK

Tập huấn nghiệp vụ và phần mền tác nghiệp  tại bộ phận Một cửa

Tập huấn nghiệp vụ và phần mền tác nghiệp tại bộ phận Một cửa

LỄ BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 11

LỄ BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 11

Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2020

Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2020