HÌNH HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM Các hoạt động khác

Bế giảng lớp tiếng Hàn Quốc khóa 15

Bế giảng lớp tiếng Hàn Quốc khóa 15

TỔ CHỨC TÂP HUẤN PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP

TỔ CHỨC TÂP HUẤN PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP

Tổ Chức Đêm Hội Trăng Rằm Năm 2020

Tổ Chức Đêm Hội Trăng Rằm Năm 2020

LỄ KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 15

LỄ KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 15

LỄ BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 14

LỄ BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 14

Một số hình về ngày làm việc đầu tiên sau khi thực hiện giãn cách xã hội

Một số hình về ngày làm việc đầu tiên sau khi thực hiện giãn cách xã hội

Tổ chức đi tham quan các mô hình phụ nữ khởi nghiệp

Tổ chức đi tham quan các mô hình phụ nữ khởi nghiệp

Tập huấn nghiệp vụ thực hiện chính sách BHTN

Tập huấn nghiệp vụ thực hiện chính sách BHTN

Tổ chức sơ tuyển đi XKLĐ Nhật Bản

Tổ chức sơ tuyển đi XKLĐ Nhật Bản