HÌNH HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM Các hoạt động khác

Tư vấn, giới thiệu việc làm tại Hội chợ Tết Nhân Ái huyện Ea Kar năm 2024

Tư vấn, giới thiệu việc làm tại Hội chợ Tết Nhân Ái huyện Ea Kar năm 2024

Hội nghị Cộng tác viên

Hội nghị Cộng tác viên

LỄ BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 16

LỄ BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 16

Tham gia tư vấn GTVL tại trường Trung cấp Đắk Lắk

Tham gia tư vấn GTVL tại trường Trung cấp Đắk Lắk

Lễ khai giảng lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc K16

Lễ khai giảng lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc K16

Bế giảng lớp tiếng Hàn Quốc khóa 15

Bế giảng lớp tiếng Hàn Quốc khóa 15

TỔ CHỨC TÂP HUẤN PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP

TỔ CHỨC TÂP HUẤN PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP

Tổ Chức Đêm Hội Trăng Rằm Năm 2020

Tổ Chức Đêm Hội Trăng Rằm Năm 2020

LỄ KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 15

LỄ KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 15