HÌNH HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM Các hoạt động khác

TỔ CHỨC SƠ TUYỂN LAO ĐỘNG ĐI XKLĐ TẠI THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

TỔ CHỨC SƠ TUYỂN LAO ĐỘNG ĐI XKLĐ TẠI THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

Bế giảng lớp tiếng Hàn Quốc khóa 10

Bế giảng lớp tiếng Hàn Quốc khóa 10

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI

LỄ BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 9

LỄ BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 9

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 10

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 10

LỄ BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 8

LỄ BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 8

TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

TRUNG THU NĂM 2018

TRUNG THU NĂM 2018

MỞ LỚP ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

MỞ LỚP ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM