HÌNH HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM Các hoạt động khác

LỄ BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 16

LỄ BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 16

Tham gia tư vấn GTVL tại trường Trung cấp Đắk Lắk

Tham gia tư vấn GTVL tại trường Trung cấp Đắk Lắk

Lễ khai giảng lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc K16

Lễ khai giảng lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc K16

Bế giảng lớp tiếng Hàn Quốc khóa 15

Bế giảng lớp tiếng Hàn Quốc khóa 15

TỔ CHỨC TÂP HUẤN PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP

TỔ CHỨC TÂP HUẤN PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP

Tổ Chức Đêm Hội Trăng Rằm Năm 2020

Tổ Chức Đêm Hội Trăng Rằm Năm 2020

LỄ KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 15

LỄ KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 15

LỄ BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 14

LỄ BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 14

Một số hình về ngày làm việc đầu tiên sau khi thực hiện giãn cách xã hội

Một số hình về ngày làm việc đầu tiên sau khi thực hiện giãn cách xã hội