HÌNH HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM Các cuộc họp

Họp định kỳ 3 bên về việc phối hợp thực hiện công tác bảo hiểm thất nghiệp lần 2 năm 2017

Họp định kỳ 3 bên về việc phối hợp thực hiện công tác bảo hiểm thất nghiệp lần 2 năm 2017

Làm việc với đoàn khảo sát của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Làm việc với đoàn khảo sát của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk thăm và làm việc tại Trung Tâm

Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk thăm và làm việc tại Trung Tâm

Làm việc với phòng PA83, PA28 về công tác bảo vệ ANTQ tại Trung tâm

Làm việc với phòng PA83, PA28 về công tác bảo vệ ANTQ tại Trung tâm

Họp công bố quyết định điều động, bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ đối với viên chức QL

Họp công bố quyết định điều động, bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ đối với viên chức QL

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM NHIỆM KỲ 2017 - 2020

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM NHIỆM KỲ 2017 - 2020

Hình ảnh tập huấn phần mềm BHTN mới năm 2017

Hình ảnh tập huấn phần mềm BHTN mới năm 2017

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Một số hình ảnh họp định ký về việc phối hợp thực hiện chính sách BHTN năm 2017

Một số hình ảnh họp định ký về việc phối hợp thực hiện chính sách BHTN năm 2017