HÌNH HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM Các cuộc họp

HỘI THI HIỂU BIẾT PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ GIAO LƯU THỂ THAO NĂM 2019

HỘI THI HIỂU BIẾT PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ GIAO LƯU THỂ THAO NĂM 2019

Làm việc với Đoàn khảo sát về việc khảo sát đánh giá công tác lưu trữ hồ sơ BHTN

Làm việc với Đoàn khảo sát về việc khảo sát đánh giá công tác lưu trữ hồ sơ BHTN

KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN KHÓA 12

KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN KHÓA 12

Làm việc với Đoàn Giám sát của Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy

Làm việc với Đoàn Giám sát của Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy

Phối hợp tổ chức Ngày hội việc làm tại huyện Krông Năng

Phối hợp tổ chức Ngày hội việc làm tại huyện Krông Năng

Tổ chức Hội nghị tư vấn, GTVL trong nước và XKLĐ tại xã Ea Knốp

Tổ chức Hội nghị tư vấn, GTVL trong nước và XKLĐ tại xã Ea Knốp

Tổ chức Hội nghị tư vấn, GTVL trong nước và XKLĐ tại xã Ea Kmút

Tổ chức Hội nghị tư vấn, GTVL trong nước và XKLĐ tại xã Ea Kmút

Khai giảng lớp tiếng Hàn Quốc khóa 11

Khai giảng lớp tiếng Hàn Quốc khóa 11

Làm việc với Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương

Làm việc với Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương