HÌNH HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM Các cuộc họp

Hội nghị viên chức, người lao động năm  2021

Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021

TỔNG KẾT NĂM 2020 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 2021

TỔNG KẾT NĂM 2020 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 2021

Tập huấn đào tạo nghiệp vụ BHTN, Dịch vụ việc làm

Tập huấn đào tạo nghiệp vụ BHTN, Dịch vụ việc làm

Hình ảnh làm việc với Sở LĐ-TBXH và TTDVVL Nghệ An

Hình ảnh làm việc với Sở LĐ-TBXH và TTDVVL Nghệ An

TỔ CHỨC HỌP ĐỊNH KỲ 3 BÊN VỀ VIỆC PHỐI HỢP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHTN

TỔ CHỨC HỌP ĐỊNH KỲ 3 BÊN VỀ VIỆC PHỐI HỢP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHTN

TỔ CHỨC TỌA DÀM HỘI NỮ DOANH NHÂN

TỔ CHỨC TỌA DÀM HỘI NỮ DOANH NHÂN

Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020

Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020

CỤC TRƯỞNG CỤC VIỆC LÀM LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM

CỤC TRƯỞNG CỤC VIỆC LÀM LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM

ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 2022

ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 2022