HÌNH HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM Các cuộc họp

Phối hợp tổ chức Ngày hội việc làm tại huyện Krông Năng

Phối hợp tổ chức Ngày hội việc làm tại huyện Krông Năng

Tổ chức Hội nghị tư vấn, GTVL trong nước và XKLĐ tại xã Ea Knốp

Tổ chức Hội nghị tư vấn, GTVL trong nước và XKLĐ tại xã Ea Knốp

Tổ chức Hội nghị tư vấn, GTVL trong nước và XKLĐ tại xã Ea Kmút

Tổ chức Hội nghị tư vấn, GTVL trong nước và XKLĐ tại xã Ea Kmút

Khai giảng lớp tiếng Hàn Quốc khóa 11

Khai giảng lớp tiếng Hàn Quốc khóa 11

Làm việc với Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương

Làm việc với Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương

DIỄN ĐÀN SINH VIÊN VỚI VIỆC LÀM TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐẮK LẮK

DIỄN ĐÀN SINH VIÊN VỚI VIỆC LÀM TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐẮK LẮK

Tư vấn, giới thiệu việc làm cho Sinh viên Tại trường Trung cấp Đắk Lắk

Tư vấn, giới thiệu việc làm cho Sinh viên Tại trường Trung cấp Đắk Lắk

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TƯ VẤN, GTVL TRONG NƯỚC VÀ XKLĐ TẠI XÃ EA KIẾT, HUYỆN CƯ M’GAR

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TƯ VẤN, GTVL TRONG NƯỚC VÀ XKLĐ TẠI XÃ EA KIẾT, HUYỆN CƯ M’GAR

Sơ tuyển lao động có nhu cầu đi làm việc tại thị trường Nhật Bản

Sơ tuyển lao động có nhu cầu đi làm việc tại thị trường Nhật Bản