HÌNH HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM Các cuộc họp

Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020

Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020

CỤC TRƯỞNG CỤC VIỆC LÀM LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM

CỤC TRƯỞNG CỤC VIỆC LÀM LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM

ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 2022

ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 2022

Hội Nghị công chức, VC, NLĐ năm 2020

Hội Nghị công chức, VC, NLĐ năm 2020

Họp định kỳ về việc phối hợp thực hiện chính sách BHTN năm 2019

Họp định kỳ về việc phối hợp thực hiện chính sách BHTN năm 2019

Lế bế giảng lớp tiếng Hàn Quốc Khoá 12 năm 2019

Lế bế giảng lớp tiếng Hàn Quốc Khoá 12 năm 2019

HỘI THI HIỂU BIẾT PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ GIAO LƯU THỂ THAO NĂM 2019

HỘI THI HIỂU BIẾT PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ GIAO LƯU THỂ THAO NĂM 2019

Làm việc với Đoàn khảo sát về việc khảo sát đánh giá công tác lưu trữ hồ sơ BHTN

Làm việc với Đoàn khảo sát về việc khảo sát đánh giá công tác lưu trữ hồ sơ BHTN

KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN KHÓA 12

KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN KHÓA 12