HÌNH HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM Các cuộc họp

Tập huấn đào tạo nghiệp vụ BHTN, Dịch vụ việc làm

Tập huấn đào tạo nghiệp vụ BHTN, Dịch vụ việc làm

Hình ảnh làm việc với Sở LĐ-TBXH và TTDVVL Nghệ An

Hình ảnh làm việc với Sở LĐ-TBXH và TTDVVL Nghệ An

TỔ CHỨC HỌP ĐỊNH KỲ 3 BÊN VỀ VIỆC PHỐI HỢP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHTN

TỔ CHỨC HỌP ĐỊNH KỲ 3 BÊN VỀ VIỆC PHỐI HỢP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHTN

TỔ CHỨC TỌA DÀM HỘI NỮ DOANH NHÂN

TỔ CHỨC TỌA DÀM HỘI NỮ DOANH NHÂN

Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020

Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020

CỤC TRƯỞNG CỤC VIỆC LÀM LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM

CỤC TRƯỞNG CỤC VIỆC LÀM LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM

ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 2022

ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 2022

Hội Nghị công chức, VC, NLĐ năm 2020

Hội Nghị công chức, VC, NLĐ năm 2020

Họp định kỳ về việc phối hợp thực hiện chính sách BHTN năm 2019

Họp định kỳ về việc phối hợp thực hiện chính sách BHTN năm 2019