HÌNH HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM Các cuộc họp

Tư vấn, giới thiệu việc làm cho Sinh viên Tại trường Trung cấp Đắk Lắk

Tư vấn, giới thiệu việc làm cho Sinh viên Tại trường Trung cấp Đắk Lắk

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TƯ VẤN, GTVL TRONG NƯỚC VÀ XKLĐ TẠI XÃ EA KIẾT, HUYỆN CƯ M’GAR

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TƯ VẤN, GTVL TRONG NƯỚC VÀ XKLĐ TẠI XÃ EA KIẾT, HUYỆN CƯ M’GAR

Sơ tuyển lao động có nhu cầu đi làm việc tại thị trường Nhật Bản

Sơ tuyển lao động có nhu cầu đi làm việc tại thị trường Nhật Bản

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 7

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN QUỐC KHÓA 7

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017

Họp định kỳ 3 bên về việc phối hợp thực hiện công tác bảo hiểm thất nghiệp lần 2 năm 2017

Họp định kỳ 3 bên về việc phối hợp thực hiện công tác bảo hiểm thất nghiệp lần 2 năm 2017

Làm việc với đoàn khảo sát của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Làm việc với đoàn khảo sát của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk thăm và làm việc tại Trung Tâm

Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk thăm và làm việc tại Trung Tâm

Làm việc với phòng PA83, PA28 về công tác bảo vệ ANTQ tại Trung tâm

Làm việc với phòng PA83, PA28 về công tác bảo vệ ANTQ tại Trung tâm