DANH SÁCH ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO NGHỀ

HỆ CAO ĐẲNG:
Ngày gửi Tên ứng viên Ngành nghề Đào tạo Trình độ Kết quả Tuyển sinh

Chưa có thông tin

HỆ TRUNG CẤP:
Ngày gửi Tên ứng viên Ngành nghề Đào tạo Trình độ Kết quả Tuyển sinh
13/01/2012 PHAN MINH HOÀNG THIỆN CHĂN NUÔI HEO 12/12 Đã trúng tuyển
13/01/2012 K MĂNG CHĂN NUÔI HEO 12/12 Đã trúng tuyển
13/01/2012 H BÉ CHĂN NUÔI HEO 12/12 Đã trúng tuyển
13/01/2012 H` LAN CHĂN NUÔI HEO 12/12 Đã trúng tuyển
13/01/2012 NGUYỄN THỊ KIM NHUNG CHĂN NUÔI HEO 12/12 Đã trúng tuyển
10/01/2012 TRẦN THỊ ÁI VÂN CHĂN NUÔI HEO 12/12 Đã trúng tuyển
10/01/2012 H DINH NIÊ CHĂN NUÔI HEO 12/12 Đã trúng tuyển
10/01/2012 H ĐAM NIÊ CHĂN NUÔI HEO 12/12 Đã trúng tuyển
HỆ SƠ CẤP NGHỀ:
Ngày gửi Tên ứng viên Ngành nghề Đào tạo Trình độ Kết quả Tuyển sinh
14/02/2012 Y TEL KBUÔR SỬA CHỮA MÁY NÔNG NGHIỆP 10/12 Đã trúng tuyển
14/02/2012 Y SONG ÊBAN SỬA CHỮA MÁY NÔNG NGHIỆP 6/12 Đã trúng tuyển
14/02/2012 Y NGƠ AYUN SỬA CHỮA MÁY NÔNG NGHIỆP 6/12 Đã trúng tuyển
14/02/2012 Y LĨA NIÊ SỬA CHỮA MÁY NÔNG NGHIỆP 5/12 Đã trúng tuyển
14/02/2012 Y TIỆP ÊBAN SỬA CHỮA MÁY NÔNG NGHIỆP 7/12 Đã trúng tuyển
14/02/2012 Y THƯ ÊBAN SỬA CHỮA MÁY NÔNG NGHIỆP 5/12 Đã trúng tuyển
14/02/2012 Y KEM KBUÔR SỬA CHỮA MÁY NÔNG NGHIỆP 6/12 Đã trúng tuyển
14/02/2012 Y TƠM MLÔ SỬA CHỮA MÁY NÔNG NGHIỆP 6/12 Đã trúng tuyển
14/02/2012 Y HEN KBUÔR SỬA CHỮA MÁY NÔNG NGHIỆP 5/12 Đã trúng tuyển
14/02/2012 Y NIR ÊBAN SỬA CHỮA MÁY NÔNG NGHIỆP 5/12 Đã trúng tuyển

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ

  • HỆ CAO ĐẲNG:
  • HỆ TRUNG CẤP:
  • HỆ SƠ CẤP: