Hoạt động phòng thông tin thị trường lao động

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CUNG - CẦU LAO ĐỘNG NĂM 2018 VÀ NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG NĂM 2019 17/01/2019

Năm 2018, kinh tế cả nước tiếp tục phục hồi và phát triển, tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường xúc tiến và thu hút đầu tư, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp nên thị trường lao động trên địa bàn tỉnh ta diễn ra ngày càng sôi động. Để góp phần phát triển kinh tế, Trung tâm dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã chủ động đa dạng hóa các hình thức, phương pháp thu thập và tăng cường chia sẻ thông tin thị trường lao động. Nhờ đó, các đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình và người lao động biết và tìm đến Trung tâm ngày càng nhiều. Sau đây, Trung tâm tổng hợp kết quả, phân tích, đánh giá công tác cung – cầu lao động trong năm 2018 như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2018 18/12/2018

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng nhu cầu tìm việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh xuất khẩu lao động tháng 11 năm 2018 tại Trung tâm như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2018 14/11/2018

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động tháng 10 năm 2018 tại Trung tâm như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 15/10/2018

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đăk Lăk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong Tỉnh, ngoại Tỉnh và Xuất khẩu lao động tại Trung tâm trong 9 tháng đầu năm 2018 như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2018 25/09/2018

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động tháng 8 năm 2018 tại Trung tâm như sau:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐẮK LẮK TỔ CHỨC SƠ TUYỂN LAO ĐỘNG ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN 18/09/2018

Sáng ngày 14/9/2018 Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tổ chức thành công buổi phỏng vấn sơ tuyển cho 13 lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động thị trường Nhật Bản.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐẮK LẮK TỔ CHỨC SƠ TUYỂN ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN 16/08/2018

Thực hiện chỉ đạo của Sở Lao động – TB&XH Đắk Lắk về việc đẩy mạnh hơn nữa công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn Tỉnh, Trung tâm đã thường xuyên tổ chức các buổi sơ tuyển nhằm giúp cho Người lao động rút ngắn được thời gian chờ đợi cũng như góp phần giảm chi phí phát sinh ban đầu khi tham gia chương trình xuất lao động.

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 7 NĂM 2018 16/08/2018

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động tháng 7 năm 2018 tại Trung tâm như sau:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐẮK LẮK TỔ CHỨC SƠ TUYỂN ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN 20/07/2018

Chiều ngày 19/7/2018, Trung tâm đã phối hợp với Trung tâm xuất khẩu lao động TEXGAMEX thuộc Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức sơ tuyển cho 09 lao động có nhu cầu đi làm việc ở thị trường Nhật Bản.

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 18/07/2018

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đăk Lăk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong Tỉnh, ngoại Tỉnh và Xuất khẩu lao động tại Trung tâm trong 6 tháng đầu năm 2018 như sau: