Hoạt động phòng thông tin thị trường lao động

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ IV NĂM 2020 26/01/2021

Trung tâm Dịch việc làm Đắk Lắk thông báo bản tin thị trường lao động quý IV năm 2020

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CUNG - CẦU LAO ĐỘNG NĂM 2020 VÀ NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG NĂM 2021 26/01/2021

Năm 2020, nền kinh tế cả nước nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng chịu nhiều tác động bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cũng như phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả, Trung tâm dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp và đã thu được những kết quả tích cực. Sau đây, Trung tâm tổng hợp kết quả, phân tích, đánh giá công tác cung – cầu lao động trong năm 2020 như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2020 16/12/2020

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm kiếm việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động tháng 11 năm 2020 tại Trung tâm như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2020 20/11/2020

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm kiếm việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động tháng 10 năm 2020 tại Trung tâm như sau:

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ III NĂM 2020 08/10/2020

Trung tâm Dịch việc làm Đắk Lắk thông báo bản tin thị trường lao động quý III năm 2020

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 08/10/2020

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong tỉnh, ngoại tỉnh và xuất khẩu lao động tại Trung tâm trong 9 tháng đầu năm 2020 như sau:

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI XÃ CƯ DLIÊ M’NÔNG, HUYỆN CƯ M’GAR 29/09/2020

Nhằm phổ biến, tuyên truyền kịp thời các thông tin về việc làm, xuất khẩu lao động đến với người dân sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid–19. Sáng ngày 29/9/2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã phối hợp với UBND xã Cư Dliê M’nông, huyện Cư M’gar tổ chức Hội nghị tuyên truyền về việc làm, xuất khẩu lao động tại Hội trường UBND xã.

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2020 18/09/2020

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm kiếm việc làm trong tháng 8 năm 2020 tại Trung tâm như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 7 NĂM 2020 24/08/2020

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động tháng 7 năm 2020 tại Trung tâm như sau: