Hoạt động phòng thông tin thị trường lao động

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG TRONG THÁNG 08 NĂM 2023 06/09/2023

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm tại Trung tâm trong tháng 08 năm 2023 như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG TRONG THÁNG 07 NĂM 2023 09/08/2023

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm tại Trung tâm trong tháng 07 năm 2023 như sau:

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ II NĂM 2023 07/07/2023

Trung tâm Dịch việc làm Đắk Lắk thông báo bản tin thị trường lao động quý II năm 2023

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG TRONG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 04/07/2023

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm tại Trung tâm trong 06 tháng đầu năm 2023 như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG TRONG THÁNG 5 NĂM 2023 05/06/2023

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm tại Trung tâm trong tháng 5 năm 2023 như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG TRONG THÁNG 4 NĂM 2023 11/05/2023

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm tại Trung tâm trong tháng 4 năm 2023 như sau:

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ I NĂM 2023 06/04/2023

Trung tâm Dịch việc làm Đắk Lắk thông báo bản tin thị trường lao động quý I năm 2023

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG TRONG QUÝ I NĂM 2023 06/04/2023

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm tại Trung tâm trong quý I năm 2023 như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG TRONG THÁNG 02 NĂM 2023 17/03/2023

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm tại Trung tâm trong tháng 02 năm 2023 như sau: