Hoạt động phòng thông tin thị trường lao động

TỔ CHỨC SƠ TUYỂN ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NGẮN HẠN NGÀNH NÔNG NGHIỆP TẠI NHẬT BẢN ĐỢT 2 NĂM 2020 25/06/2020

Sáng ngày 24/6/2020, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tổ chức sơ tuyển cho lao động có nhu cầu đi làm việc tại Nhật Bản. Buổi sơ tuyển có đại diện Công ty Cổ phần Dệt may Sài Gòn (Texgamex), doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở Nhật Bản uy tín, trực tiếp sơ tuyển và hướng dẫn thủ tục hồ sơ cho người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động.

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2020 23/06/2020

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động tháng 5 năm 2020 tại Trung tâm như sau:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐẮK LẮK TỔ CHỨC SƠ TUYỂN ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN 10/06/2020

Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu đi xuất khẩu lao động của người lao động trên địa bàn tỉnh. Sáng ngày 09/6/2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã phối hợp với Trung tâm Xuất khẩu lao động Texgamex tổ chức sơ tuyển cho lao động có nhu cầu đi làm việc ở thị trường Nhật Bản tại Hội trường của Trung tâm.

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 4 NĂM 2020 25/05/2020

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng nhu cầu tìm việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh xuất khẩu lao động tháng 4 năm 2020 tại Trung tâm như sau:

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ I NĂM 2020 22/04/2020

Trung tâm Dịch việc làm Đắk Lắk thông báo bản tin thị trường lao động quý I năm 2020

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG QUÝ I NĂM 2020 17/04/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá cungcầu lao động quý I/2020 như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 02 NĂM 2020 17/03/2020

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động tháng 02 năm 2020 tại Trung tâm như sau:

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CUNG - CẦU LAO ĐỘNG NĂM 2019 VÀ NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG NĂM 2020 17/01/2020

Năm 2019, nền kinh tế cả nước nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng tiếp tục khởi sắc, thị trường lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh ta diễn ra ngày càng sôi động. Với mục đích giúp cho người lao động lựa chọn được việc làm phù hợp và hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình tuyển dụng lao động hiệu quả, Trung tâm dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tích cực đẩy mạnh công tác giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động. Sau đây, Trung tâm tổng hợp kết quả, phân tích, đánh giá công tác cung – cầu lao động trong năm 2019 như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2019 19/12/2019

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động tháng 11 năm 2019 tại Trung tâm như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2019 26/11/2019

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng nhu cầu tìm việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh xuất khẩu lao động tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm như sau: