Hoạt động phòng thông tin thị trường lao động

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CUNG - CẦU LAO ĐỘNG NĂM 2019 VÀ NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG NĂM 2020 17/01/2020

Năm 2019, nền kinh tế cả nước nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng tiếp tục khởi sắc, thị trường lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh ta diễn ra ngày càng sôi động. Với mục đích giúp cho người lao động lựa chọn được việc làm phù hợp và hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình tuyển dụng lao động hiệu quả, Trung tâm dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tích cực đẩy mạnh công tác giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động. Sau đây, Trung tâm tổng hợp kết quả, phân tích, đánh giá công tác cung – cầu lao động trong năm 2019 như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2019 19/12/2019

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động tháng 11 năm 2019 tại Trung tâm như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2019 26/11/2019

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng nhu cầu tìm việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh xuất khẩu lao động tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 30/10/2019

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đăk Lăk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong tỉnh, ngoại tỉnh và xuất khẩu lao động tại Trung tâm trong 9 tháng đầu năm 2019 như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2019 23/09/2019

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động tháng 8 năm 2019 tại Trung tâm như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 7 NĂM 2019 14/08/2019

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng nhu cầu tìm việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh xuất khẩu lao động tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm như sau:

THAM GIA BUỔI PHÁT ĐỘNG QUẦN CHÚNG TẠI XÃ EA HIAO, HUYỆN EA H’LEO 23/07/2019

Ngày 19/7/2019 Trung tâm Dịch vụ việc làm Đăk Lăk đã tham gia tuyên truyền, tư vấn về việc làm, xuất khẩu lao động tại buổi phát động quần chúng do Đảng ủy xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo tổ chức.

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 12/07/2019

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đăk Lăk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong tỉnh, ngoại tỉnh và xuất khẩu lao động tại Trung tâm trong 6 tháng đầu năm 2019 như sau:

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM TRONG NƯỚC VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI XÃ EA LÊ HUYỆN EA SUP 24/06/2019

Ngày 21/6/2019 Trung tâm Dịch vụ việc làm Đăk Lăk phối hợp với UBND xã Ea Lê, huyện Ea Sup tổ chức Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm trong nước và xuất khẩu lao động tại hội trường UBND xã.

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM TRONG NƯỚC VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI XÃ VỤ BỔN, KRÔNG PẮK 24/06/2019

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc đẩy mạnh công tác đưa người lao động việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn Tỉnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tăng cường phối hợp với chính quyền đại phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc làm, xuất khẩu lao động, nhằm giúp người lao động nắm bắt được các thông tin chính thống về việc làm, xuất khẩu lao động, từ đó có thể tìm kiếm cho mình việc làm phù hợp với năng lực, trình độ.