Hoạt động phòng thông tin thị trường lao động

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG QUÝ I NĂM 2019 17/04/2019

Năm 2019 tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thực hiện triển khai tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về việc cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nên thị trường lao động ngay từ đầu năm đã khá nhộn nhịp. Trung tâm dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá cung – cầu lao động quý I năm 2019 như sau:

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM TRONG NƯỚC VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI HUYỆN CƯ MGAR 11/04/2019

  Ngày 10/4/2019 Trung tâm Dịch vụ việc làm Đăk Lăk phối hợp với UBND thị trấn Ea Pôk, huyện Cư M’gar tổ chức Hội nghị tư vấn  việc làm, xuất khẩu lao động tại UBND Thị trấn Ea Pôk.

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM TRONG NƯỚC VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI XÃ EA KMÚT VÀ THỊ TRẤN EA KNỐP, HUYỆN EA KAR 15/03/2019

Ngày 13/3/2019 và 14/3/2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk chủ động phối hợp với UBND xã Ea Kmút và thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar tổ chức 02 Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm trong nước và xuất khẩu lao động cho người lao động, lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Ea Kar.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CUNG - CẦU LAO ĐỘNG NĂM 2018 VÀ NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG NĂM 2019 17/01/2019

Năm 2018, kinh tế cả nước tiếp tục phục hồi và phát triển, tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường xúc tiến và thu hút đầu tư, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp nên thị trường lao động trên địa bàn tỉnh ta diễn ra ngày càng sôi động. Để góp phần phát triển kinh tế, Trung tâm dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã chủ động đa dạng hóa các hình thức, phương pháp thu thập và tăng cường chia sẻ thông tin thị trường lao động. Nhờ đó, các đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình và người lao động biết và tìm đến Trung tâm ngày càng nhiều. Sau đây, Trung tâm tổng hợp kết quả, phân tích, đánh giá công tác cung – cầu lao động trong năm 2018 như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2018 18/12/2018

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng nhu cầu tìm việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh xuất khẩu lao động tháng 11 năm 2018 tại Trung tâm như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2018 14/11/2018

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động tháng 10 năm 2018 tại Trung tâm như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 15/10/2018

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đăk Lăk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong Tỉnh, ngoại Tỉnh và Xuất khẩu lao động tại Trung tâm trong 9 tháng đầu năm 2018 như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2018 25/09/2018

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động tháng 8 năm 2018 tại Trung tâm như sau:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐẮK LẮK TỔ CHỨC SƠ TUYỂN LAO ĐỘNG ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN 18/09/2018

Sáng ngày 14/9/2018 Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tổ chức thành công buổi phỏng vấn sơ tuyển cho 13 lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động thị trường Nhật Bản.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐẮK LẮK TỔ CHỨC SƠ TUYỂN ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN 16/08/2018

Thực hiện chỉ đạo của Sở Lao động – TB&XH Đắk Lắk về việc đẩy mạnh hơn nữa công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn Tỉnh, Trung tâm đã thường xuyên tổ chức các buổi sơ tuyển nhằm giúp cho Người lao động rút ngắn được thời gian chờ đợi cũng như góp phần giảm chi phí phát sinh ban đầu khi tham gia chương trình xuất lao động.