Hoạt động phòng thông tin thị trường lao động

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2020 20/11/2020

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm kiếm việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động tháng 10 năm 2020 tại Trung tâm như sau:

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ III NĂM 2020 08/10/2020

Trung tâm Dịch việc làm Đắk Lắk thông báo bản tin thị trường lao động quý III năm 2020

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 08/10/2020

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong tỉnh, ngoại tỉnh và xuất khẩu lao động tại Trung tâm trong 9 tháng đầu năm 2020 như sau:

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI XÃ CƯ DLIÊ M’NÔNG, HUYỆN CƯ M’GAR 29/09/2020

Nhằm phổ biến, tuyên truyền kịp thời các thông tin về việc làm, xuất khẩu lao động đến với người dân sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid–19. Sáng ngày 29/9/2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã phối hợp với UBND xã Cư Dliê M’nông, huyện Cư M’gar tổ chức Hội nghị tuyên truyền về việc làm, xuất khẩu lao động tại Hội trường UBND xã.

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2020 18/09/2020

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm kiếm việc làm trong tháng 8 năm 2020 tại Trung tâm như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 7 NĂM 2020 24/08/2020

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động tháng 7 năm 2020 tại Trung tâm như sau:

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ II NĂM 2020 22/07/2020

Trung tâm Dịch việc làm Đắk Lắk thông báo bản tin thị trường lao động quý II năm 2020

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 22/07/2020

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong tỉnh, ngoại tỉnh và xuất khẩu lao động tại Trung tâm trong 6 tháng đầu năm 2020 như sau:

TỔ CHỨC SƠ TUYỂN ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NGẮN HẠN NGÀNH NÔNG NGHIỆP TẠI NHẬT BẢN ĐỢT 2 NĂM 2020 25/06/2020

Sáng ngày 24/6/2020, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tổ chức sơ tuyển cho lao động có nhu cầu đi làm việc tại Nhật Bản. Buổi sơ tuyển có đại diện Công ty Cổ phần Dệt may Sài Gòn (Texgamex), doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở Nhật Bản uy tín, trực tiếp sơ tuyển và hướng dẫn thủ tục hồ sơ cho người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động.

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2020 23/06/2020

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động tháng 5 năm 2020 tại Trung tâm như sau: