DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT

Tìm kiếm nâng cao
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN VĂN TUẤN TRẦN VĂN TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Trình độ: Sơ cấp nghề

15/02/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lái xe Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRƯƠNG THỊ KIM NGÂN TRƯƠNG THỊ KIM NGÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trình độ: 12/12

15/02/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Y CĂN NIÊ Y CĂN NIÊ Giới tính: Nam Tuổi: 26 Trình độ: Sơ cấp nghề

15/02/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lái xe Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT VĂN BÁ HÙNG VĂN BÁ HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 37 Trình độ: Sơ cấp nghề

15/02/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lái xe Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 12 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT PHÙNG THỊ HỒNG TRINH PHÙNG THỊ HỒNG TRINH Giới tính: Nữ Tuổi: 46 Trình độ: Tốt nghiệp THPT (Tú tài)

15/02/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Tạp vụ, giúp việc gia đình Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT PHẠM THỊ DUNG PHẠM THỊ DUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp

15/02/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Điều dưỡng, bán hàng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 9 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT H ƯM NIÊ KDĂM H ƯM NIÊ KDĂM Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Trình độ: Tốt nghiệp THPT (Tú tài)

15/02/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Công nhân Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT BÙI THỊ MINH HẰNG BÙI THỊ MINH HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

15/02/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: NVVP, CSKH Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản lý văn hóa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRIỆU THỊ MINH TÂM TRIỆU THỊ MINH TÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

15/02/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: NVKD, NVVP Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN HỮU QUANG TRẦN HỮU QUANG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Trình độ: 12/12

15/02/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ MỸ HƯỜNG NGUYỄN THỊ MỸ HƯỜNG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

15/02/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: NVBH, Thu ngân, Giáo viên Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LÊ THỊ NGỌC OANH LÊ THỊ NGỌC OANH Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

14/02/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kế toán, Nhân viên văn phòng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT PHÙNG BÁ TÀI PHÙNG BÁ TÀI Giới tính: Nam Tuổi: 25 Trình độ: Tốt nghiệp THPT (Tú tài)

14/02/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Nhân viên giao hàng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT PHẠM VĂN TAM PHẠM VĂN TAM Giới tính: Nam Tuổi: 54 Trình độ: Sơ cấp nghề

14/02/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lái xe Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT HOÀNG THỊ MỸ TRÂM HOÀNG THỊ MỸ TRÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

14/02/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: công việc tại các trun tâm Anh ngữ Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ PHƯƠNG OANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG OANH Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp

14/02/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: NVVP, NVBH Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT PHẠM VĂN ĐIỀN PHẠM VĂN ĐIỀN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Trình độ: 12/12

14/02/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Thợ nhôm kính, Công nhân Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT CHU THANH HOÀI CHU THANH HOÀI Giới tính: Nam Tuổi: 28 Trình độ: Sơ cấp nghề

14/02/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lái xe Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TÔ VĂN TUẤN TÔ VĂN TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 32 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

14/02/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: công nghệ thông tin, xây dựng, sản xuất kinh doanh Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ MY NGUYỄN THỊ MY Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

14/02/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: kế toán, nhân viên văn phòng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 1 năm 5 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ BÊ NGUYỄN THỊ BÊ Giới tính: Nữ Tuổi: 60 Trình độ: 09/12

14/02/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: GVGĐ Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN THỊ THU LINH TRẦN THỊ THU LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 47 Trình độ: 09/12

14/02/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Tạp vụ Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Y GUAH NIÊ KĐĂM Y GUAH NIÊ KĐĂM Giới tính: Nam Tuổi: 36 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

14/02/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kế toán, Thủ kho Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THANH SƠN NGUYỄN THANH SƠN Giới tính: Nam Tuổi: 30 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

13/02/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Giáo viên, quản lý, cách ngành nghề có liên quan chuyên môn Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LÊ VĂN THÀNH LÊ VĂN THÀNH Giới tính: Nam Tuổi: 31 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

13/02/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: giáo viên tiếng Anh, nhân viên văn phòng, hướng dẫn viên du lịch Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT PHAN VĂN ĐẠT PHAN VĂN ĐẠT Giới tính: Nam Tuổi: 23 Trình độ: 12/12

13/02/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN HẠNH MỸ TRẦN HẠNH MỸ Giới tính: Nữ Tuổi: 2018 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

13/02/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Nhân viên văn phòng, kế toán Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN ĐỨC QUỐC NGUYỄN ĐỨC QUỐC Giới tính: Nam Tuổi: 50 Trình độ: 12/12

13/02/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN QUỐC HƯNG NGUYỄN QUỐC HƯNG Giới tính: Nam Tuổi: 29 Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp

13/02/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ THANH DUYÊN NGUYỄN THỊ THANH DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Trình độ: 12/12

13/02/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH