DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT

Tìm kiếm nâng cao
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT BÙI THỊ HỒNG BÙI THỊ HỒNG Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Trình độ: 12/12

18/04/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Công nhân Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LÊ THỊ THẮM LÊ THỊ THẮM Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

18/04/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: GVGĐ theo giờ, Kế toán kho, tạp vụ Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN VƯƠNG CHÍNH THUẦN NGUYỄN VƯƠNG CHÍNH THUẦN Giới tính: Nam Tuổi: 32 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

18/04/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kỹ sư lâm nghiệp Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN NGỌC KHOA NGUYỄN NGỌC KHOA Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

18/04/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: NHân viên kĩ thuật, bảo trì, sửa chữa Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT PHẠM THỊ HẠNH PHẠM THỊ HẠNH Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

18/04/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kế toán tổng hợp Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT CAO THỊ DIỄM KIỀU CAO THỊ DIỄM KIỀU Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

18/04/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Giáo viên Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LẠI THẾ NHẬT LẠI THẾ NHẬT Giới tính: Nam Tuổi: 27 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

18/04/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kế toán Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT HÀ NGỌC TÀI HÀ NGỌC TÀI Giới tính: Nam Tuổi: 24 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

18/04/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Nhân viên kinh doanh Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Toán - Tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN HỮU NHƠN NGUYỄN HỮU NHƠN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Trình độ: Sơ cấp nghề

18/04/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lái xe Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THANH LÊN NGUYỄN THANH LÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Trình độ: Sơ cấp nghề

18/04/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Phụ xe giao hàng. Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN TẬP TRUNG NGUYỄN TẬP TRUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: 12/12

18/04/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Công nhân, Nhân viên kho Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN VĂN KHANH NGUYỄN VĂN KHANH Giới tính: Nam Tuổi: 26 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

18/04/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Trình dược viên, NVKD Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT ĐOÀN TRUNG VIỆT ĐOÀN TRUNG VIỆT Giới tính: Nam Tuổi: 18 Trình độ: 10/12

18/04/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Công nhân, Lái xe Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN CÔNG LỢI NGUYỄN CÔNG LỢI Giới tính: Nam Tuổi: 38 Trình độ: Sơ cấp nghề

17/04/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lái xe Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 4 năm 2 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT BÙI NGỌC ANH BÙI NGỌC ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

17/04/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mong muốn tìm một công việc về lĩnh vực kế toán liên quan như: Kế toán tổng hợp, kế toán thuế Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT ĐOÀN THỊ KIM HẮNG ĐOÀN THỊ KIM HẮNG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trình độ: 12/12

17/04/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kỹ thuật in ấn, phụ việc Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRIỆU THỊ CẨM LY TRIỆU THỊ CẨM LY Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

17/04/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Nhân viên văn phòng, nhân viên hành chính nhân sự Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT ĐOÀN THỊ NHÀI ĐOÀN THỊ NHÀI Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

17/04/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kế toán, NVVP Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT H ƯƠM BYA H ƯƠM BYA Giới tính: Nữ Tuổi: 0 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

16/04/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Nhẹ nhàng. Có thể đào tạo và không cần kinh nghiệm. Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Ngữ văn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN NHƯ HẢO NGUYỄN NHƯ HẢO Giới tính: Nam Tuổi: 28 Trình độ: Tốt nghiệp THPT (Tú tài)

16/04/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: NV Kinh doanh Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Khác Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TẠ THỊ TUYẾT NHUNG TẠ THỊ TUYẾT NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Trình độ: 10/12

16/04/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Tạp vụ Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Khác Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT HUỲNH THỊ THÚY AN HUỲNH THỊ THÚY AN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Trình độ: Tốt nghiệp THPT (Tú tài)

16/04/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: PG Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Khác Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT BÙI THỊ THÙY LÊ BÙI THỊ THÙY LÊ Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

16/04/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Giáo viên Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN VIẾT HÙNG NGUYỄN VIẾT HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

16/04/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: GIÁM SÁT KINH DOANH Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 9 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LƯƠNG THỊ PHỤ LƯƠNG THỊ PHỤ Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

16/04/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: NVVP, Giáo viên Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 10 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT PHẠM ÁC HIỀN PHẠM ÁC HIỀN Giới tính: Nam Tuổi: 35 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

16/04/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kỹ sư xây dựng, Tư vấn giám sát Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 9 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LÊ CÔNG HỮU LÊ CÔNG HỮU Giới tính: Nam Tuổi: 30 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

16/04/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kỹ thuật Viễn thông Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LÊ THỊ NGÁT LÊ THỊ NGÁT Giới tính: Nữ Tuổi: 53 Trình độ: 09/12 (Tốt nghiệp THCS)

16/04/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Tạp vụ, Nấu ăn Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT THÁI LÊ HUY TRÌNH THÁI LÊ HUY TRÌNH Giới tính: Nam Tuổi: 2018 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

16/04/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kinh doanh, kế toán Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Y THÚ NIÊ Y THÚ NIÊ Giới tính: Nam Tuổi: 32 Trình độ: 10/12

16/04/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lao động phổ thông làm việc ban đêm Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH