DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT

Tìm kiếm nâng cao
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT ÔNG NGỌC QUANG ÔNG NGỌC QUANG Giới tính: Nam Tuổi: 33 Trình độ: Đại học

08/06/2023

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kỹ sư xây dựng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kỹ sư xây dựng-2142 Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT DƯƠNG BẢO CHÂU DƯƠNG BẢO CHÂU Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Trình độ: THPT

08/06/2023

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: nhân viên kinh doanh Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Khác Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LƯU THỊ HỒNG VÂN LƯU THỊ HỒNG VÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Trình độ: Đại học

07/06/2023

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: nhân viên tổng đài, chăm sóc khách hàng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kỹ sư công nghiệp chế biến, chế tạo-2141 Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Y CƯƠNG BYĂ Y CƯƠNG BYĂ Giới tính: Nam Tuổi: 31 Trình độ: THCS

07/06/2023

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Phụ kho, bốc xếp hàng hóa, công nhân sơn gỗ Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Thợ sản xuất làm đồ gỗ và các thợ có liên quan-7522 Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT PHẠM THỊ BÍCH NGỌC PHẠM THỊ BÍCH NGỌC Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Trình độ: Đại học

07/06/2023

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Nhân viên hành chính nhân sự Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Khác Kinh nghiệm: 1 năm 1 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Y MÁC MLÔ Y MÁC MLÔ Giới tính: Nam Tuổi: 24 Trình độ: Sơ cấp

07/06/2023

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: LÁI XE Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lái xe con, taxi và xe tải hạng nhẹ-8322 Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN VĂN THƯỜNG NGUYỄN VĂN THƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 33 Trình độ: Sơ cấp

07/06/2023

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: LÁI XE Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lái xe con, taxi và xe tải hạng nhẹ-8322 Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN CÔNG HẬU NGUYỄN CÔNG HẬU Giới tính: Nam Tuổi: 26 Trình độ: Sơ cấp

07/06/2023

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lái xe C Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lái xe tải hạng vừa và xe tải hạng nặng-8332 Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT ĐẬU THỊ THÙY TRANG ĐẬU THỊ THÙY TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: 12/12

07/06/2023

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Bán hàng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Người bán hàng trong quầy hàng và tại chợ-5211 Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT ĐẬU THỊ THÙY CHI ĐẬU THỊ THÙY CHI Giới tính: Nữ Tuổi: 20 Trình độ: THPT

07/06/2023

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Nhân viên bán hàng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Người bán hàng trong quầy hàng và tại chợ-5211 Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRỊNH VĂN LẬP TRỊNH VĂN LẬP Giới tính: Nam Tuổi: 39 Trình độ: Sơ cấp

07/06/2023

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lái xe Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lái xe con, taxi và xe tải hạng nhẹ-8322 Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN TRỌNG NHIỄU NGUYỄN TRỌNG NHIỄU Giới tính: Nam Tuổi: 36 Trình độ: Sơ cấp

07/06/2023

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lái xe, phụ xe Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lái xe con, taxi và xe tải hạng nhẹ-8322 Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT PHẠM DOÃN TRUNG HIẾU PHẠM DOÃN TRUNG HIẾU Giới tính: Nam Tuổi: 20 Trình độ: Sơ cấp

07/06/2023

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kỹ thuật sửa chữa điện ô tô Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Thợ cơ khí và sửa chữa xe có động cơ-7231 Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT VŨ THỊ ĐÁNG VŨ THỊ ĐÁNG Giới tính: Nữ Tuổi: 58 Trình độ: THCS

06/06/2023

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Giúp việc gia đình Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Người quét dọn và giúp việc gia đình-9111 Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT PHAN ĐAN TRƯỜNG PHAN ĐAN TRƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 23 Trình độ: Đại học

06/06/2023

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Nhân viên văn phòng, kinh doanh Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Nhân viên môi giới thương mại-3324 Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT VĂN THANH HÙNG VĂN THANH HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 35 Trình độ: Đại học

06/06/2023

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kế toán, kinh doanh Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán viên-3313 Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 43 Trình độ: Tiểu học

06/06/2023

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Tạp vụ Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Người quét dọn và giúp việc trong văn phòng, khách sạn và các cơ sở khác-9112 Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT VƯƠNG THỊ YẾN VƯƠNG THỊ YẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trình độ: THCS

05/06/2023

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Công nhân Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động công nghiệp khác chưa được phân vào đâu-9329 Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRƯƠNG THỊ VÂN TRƯƠNG THỊ VÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Trình độ: THCS

05/06/2023

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Công nhân Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động giản đơn khác chưa được phân vào đâu-9629 Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT HỨA THỊ HOA HỨA THỊ HOA Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Trình độ: THCS

05/06/2023

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Công nhân Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động giản đơn khác chưa được phân vào đâu-9629 Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT BÙI THỊ MÂN BÙI THỊ MÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Trình độ: Tiểu học

05/06/2023

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Công nhân, tạp vụ Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Người quét dọn và giúp việc gia đình-9111 Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT QUÁCH THỊ THƯ QUÁCH THỊ THƯ Giới tính: Nữ Tuổi: 41 Trình độ: Tiểu học

05/06/2023

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Tạp vụ, phụ quán Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Người quét dọn và giúp việc trong văn phòng, khách sạn và các cơ sở khác-9112 Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT PHƯƠNG VĂN QUỐC PHƯƠNG VĂN QUỐC Giới tính: Nam Tuổi: 27 Trình độ: THCS

05/06/2023

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: NHÔM KÍNH XINGFA Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động giản đơn khác chưa được phân vào đâu-9629 Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LÊ NGỌC DAO CHI LÊ NGỌC DAO CHI Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: Đại học

05/06/2023

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Nhân viên văn phòng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kỹ thuật viên hệ thống và mạng máy tính-3513 Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT PHAN CÔNG ANH TUẤN PHAN CÔNG ANH TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 27 Trình độ: Trung cấp

05/06/2023

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kinh doanh Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán viên-3313 Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LỤC DUY HẢI LỤC DUY HẢI Giới tính: Nam Tuổi: 33 Trình độ: Trung cấp

05/06/2023

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Bảo trì cơ điện Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kỹ thuật viên kỹ thuật điện-3113 Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Y GIÓP RƠ Ô Y GIÓP RƠ Ô Giới tính: Nam Tuổi: 25 Trình độ: Sơ cấp

05/06/2023

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lái xe C Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lái xe tải hạng vừa và xe tải hạng nặng-8332 Kinh nghiệm: 4 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH Giới tính: Nữ Tuổi: 49 Trình độ: THCS

05/06/2023

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Bán hàng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Người bán hàng trong quầy hàng và tại chợ-5211 Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN ĐÌNH HUY NGUYỄN ĐÌNH HUY Giới tính: Nam Tuổi: 26 Trình độ: Sơ cấp

05/06/2023

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lái xe, lao động phổ thông Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lái xe tải hạng vừa và xe tải hạng nặng-8332 Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT H NGA BKRÔNG H NGA BKRÔNG Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Trình độ: THPT

02/06/2023

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Tạp vụ, vệ sinh Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Người quét dọn và giúp việc trong văn phòng, khách sạn và các cơ sở khác-9112 Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH