DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT

Tìm kiếm nâng cao
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT BÙI TẤN MẠNH BÙI TẤN MẠNH Giới tính: Nam Tuổi: 36 Trình độ: 09/12

12/12/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Công nhân, giao hàng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ HIỀN NGUYỄN THỊ HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

12/12/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Nhân viên kho, lễ tân Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN ĐỨC HẬU NGUYỄN ĐỨC HẬU Giới tính: Nam Tuổi: 32 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

12/12/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Nhân viên kinh doanh Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN THỊ KIM HUỆ TRẦN THỊ KIM HUỆ Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Trình độ: Cao đẳng nghề

11/12/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: KCS, nhân viên văn phòng, thu ngân Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN QUỐC KHÁNH NGUYỄN QUỐC KHÁNH Giới tính: Nam Tuổi: 26 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

11/12/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Thiết kế, Giám sát công trình Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kiến trúc Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT HỨA THỊ KIỀU OANH HỨA THỊ KIỀU OANH Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp

10/12/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Nhân viên văn phòng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT PHẠM QUỐC VIỆT PHẠM QUỐC VIỆT Giới tính: Nam Tuổi: 31 Trình độ: Sơ cấp nghề

10/12/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lái xe Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN VĂN HIỂN NGUYỄN VĂN HIỂN Giới tính: Nam Tuổi: 19 Trình độ: 09/12

09/12/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lao động phổ thông Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN VĂN HUY NGUYỄN VĂN HUY Giới tính: Nam Tuổi: 31 Trình độ: 09/12

09/12/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Công nhân, giao hàng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT PHAN CHÂU ANH PHAN CHÂU ANH Giới tính: Nam Tuổi: 29 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

09/12/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Nhân viên kỹ thuật điện Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LÔ THỊ BÔNG LÔ THỊ BÔNG Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Trình độ: Không yêu cầu

06/12/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Công nhân Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT MẠC THỊ LIÊN MẠC THỊ LIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Trình độ: 09/12

06/12/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Công nhân Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN HỒNG BÁCH NGUYỄN HỒNG BÁCH Giới tính: Nam Tuổi: 41 Trình độ: 09/12

06/12/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Giao hàng, công nhân Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN QUYẾT THẮNG NGUYỄN QUYẾT THẮNG Giới tính: Nam Tuổi: 33 Trình độ: 12/12

06/12/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Giao hàng, công nhân Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRƯƠNG THANH DŨNG TRƯƠNG THANH DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 34 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

05/12/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kế toán Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN HOÀNG HẢI NGUYỄN HOÀNG HẢI Giới tính: Nam Tuổi: 21 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

05/12/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: NHÂN VIÊN IT Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LÊ VĂN CƯỜNG LÊ VĂN CƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Trình độ: 12/12

05/12/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: CÔNG NHÂN Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ MAI NGUYỄN THỊ MAI Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trình độ: 12/12

05/12/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: CÔNG NHÂN, BÁN HÀNG Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LÊ THỊ LÁNG LÊ THỊ LÁNG Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Trình độ: 12/12

05/12/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: CÔNG NHÂN, BÁN HÀNG Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRỊNH VĂN CƯỜNG TRỊNH VĂN CƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 22 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

04/12/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Bán hàng, Thị trường Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ HIẾU NGUYỄN THỊ HIẾU Giới tính: Nữ Tuổi: 51 Trình độ: 09/12

03/12/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Giúp việc gia đình Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN THỊ THU TRẦN THỊ THU Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp

03/12/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kế toán Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LÊ THỊ THỦY HÒA LÊ THỊ THỦY HÒA Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

03/12/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Tư vấn, Lễ Tân Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Vật lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT HOÀNG ĐỨC MẠNH HOÀNG ĐỨC MẠNH Giới tính: Nam Tuổi: 25 Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp

03/12/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lái xe c Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ MINH TRANG NGUYỄN THỊ MINH TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

03/12/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kế toán Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ THU HUYỀN NGUYỄN THỊ THU HUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 54 Trình độ: 09/12

03/12/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Giúp việc gia đình ( không ở lại được) Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT ĐÀM THỊ THU ĐÀM THỊ THU Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

03/12/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: CSKH, NVVP Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN TÀI HÙNG NGUYỄN TÀI HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 24 Trình độ: 09/12

02/12/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Phụ xe Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT HOÀNG THỊ LIÊN HOÀNG THỊ LIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 51 Trình độ: 12/12

02/12/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Tạp vụ, giúp việc gia đình ( ở lại được) Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ XUÂN VUI NGUYỄN THỊ XUÂN VUI Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Trình độ: 12/12

02/12/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lao động phổ thông Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH