DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT

Tìm kiếm nâng cao
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRƯƠNG VĂN XUÂN TRƯƠNG VĂN XUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 29 Trình độ: 12/12

20/09/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lao động phổ thông Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT PHẠM THỊ DUYÊN PHẠM THỊ DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

20/09/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kế toán, thu ngân, bán hàng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NÔNG THỊ TUYỀN NÔNG THỊ TUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 47 Trình độ: 09/12

20/09/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Giúp việc gia đình ( ở lại được) Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN CẢNH SÁNG TRẦN CẢNH SÁNG Giới tính: Nam Tuổi: 56 Trình độ: Không yêu cầu

20/09/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lao động phổ thông Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT ĐẶNG THỊ THANH TUYỀN ĐẶNG THỊ THANH TUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp

20/09/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Nhân viên văn phòng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LÊ QUANG ĐẠO LÊ QUANG ĐẠO Giới tính: Nam Tuổi: 22 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

19/09/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Giao hàng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ KA NGUYỄN THỊ KA Giới tính: Nữ Tuổi: 57 Trình độ: 09/12

19/09/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Giúp việc gia đình Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LƯƠNG VĂN THUẬT LƯƠNG VĂN THUẬT Giới tính: Nam Tuổi: 26 Trình độ: Sơ cấp nghề

19/09/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lái xe Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRƯƠNG VĂN ANH TRƯƠNG VĂN ANH Giới tính: Nam Tuổi: 29 Trình độ: Sơ cấp nghề

19/09/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lái xe C Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT PHAN THỊ THAO PHAN THỊ THAO Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

19/09/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kế toán Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN THỊ THƠM TRẦN THỊ THƠM Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp

19/09/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Điều dưỡng, Y sĩ Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LÊ NHƯ Ý LÊ NHƯ Ý Giới tính: Nam Tuổi: 33 Trình độ: 09/12

19/09/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Công nhân, phụ xe Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Y YÔ MI BKRÔNG Y YÔ MI BKRÔNG Giới tính: Nam Tuổi: 34 Trình độ: Sơ cấp nghề

19/09/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lái xe hạng C Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN TUẤN ĐIỆP NGUYỄN TUẤN ĐIỆP Giới tính: Nam Tuổi: 34 Trình độ: Sơ cấp nghề

19/09/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lái xe hạng D Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 10 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Y BLEK KBUÔR Y BLEK KBUÔR Giới tính: Nam Tuổi: 45 Trình độ: Sơ cấp nghề

18/09/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lái xe B2 Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Y NƯƠNG NIÊ Y NƯƠNG NIÊ Giới tính: Nam Tuổi: 25 Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp

18/09/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Cơ khí Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Y YỐC Ê BAN Y YỐC Ê BAN Giới tính: Nam Tuổi: 31 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

18/09/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lao động phổ thông Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN VĂN KHÁNH NGUYỄN VĂN KHÁNH Giới tính: Nam Tuổi: 35 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

18/09/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Giám sát viên, Kỹ sư thiết kế Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ MAI ÂN NGUYỄN THỊ MAI ÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

18/09/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kế toán, Marketing, Dẫn chương trình Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ LANH NGUYỄN THỊ LANH Giới tính: Nữ Tuổi: 51 Trình độ: 10/12

18/09/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Giúp việc gia đình ( ở lại được) Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT H BE NIÊ H BE NIÊ Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Trình độ: 12/12

18/09/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lao động phổ thông Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Y SIK ÊBAN Y SIK ÊBAN Giới tính: Nam Tuổi: 31 Trình độ: 12/12

18/09/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: giao hàng, công nhân, lao động phổ thông Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN PHÚC TRẦN PHÚC Giới tính: Nam Tuổi: 35 Trình độ: Sơ cấp nghề

18/09/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lái xe Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LÊ THỊ NHƯ HẢO LÊ THỊ NHƯ HẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

18/09/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kế tóan tổng hợp Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Y Si Thon Byã Y Si Thon Byã Giới tính: Nam Tuổi: 20 Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp

18/09/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lao động phổ thông Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ DUNG NGUYỄN THỊ DUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

18/09/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Giáo viên Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN VĂN HÙNG NGUYỄN VĂN HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 41 Trình độ: Sơ cấp nghề

18/09/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lái xe B2 Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGÔ XUÂN ĐIỆP NGÔ XUÂN ĐIỆP Giới tính: Nam Tuổi: 33 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

18/09/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kỹ thuật CNTT Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT VÕ NGỌC LIÊN CHI VÕ NGỌC LIÊN CHI Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trình độ: 12/12

17/09/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Bán hàng, nấu ăn Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ ĐÀO NGUYỄN THỊ ĐÀO Giới tính: Nữ Tuổi: 57 Trình độ: Không yêu cầu

17/09/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Giúp việc gia đình Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Khác Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH