Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lái xe con, taxi và xe tải hạng nhẹ-8322

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN LÁI XE Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

15/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0479 Huyện Ea Kar

15/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: 7.500.000 Số lượng: 1

07/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2410KD0080 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0214 Tỉnh Đăk Lăk

23/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TÀI XẾ LÁI XE ĐÀO Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

19/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0253 Tỉnh Đăk Nông

19/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2405DN0023 Tỉnh Đăk Lăk

16/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2412CN0352 Tỉnh Đăk Lăk

16/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

08/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0145 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

01/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2413DN0341 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2410KD0022 Tỉnh Đăk Lăk

13/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0236 Huyện Krông Pắc

06/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LÁI MÁY ĐÀO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2401DN0150 Huyện Ea H'Leo

05/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE CẨU LỚN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0213 Tỉnh Đăk Lăk

04/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE (NT) Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

28/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2402DN0201 Tỉnh Khánh Hòa

28/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LÁI MÁY XÚC LẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2401DN0150 Huyện Ea H'Leo

28/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LÁI XE BEN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

26/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2401DN0150 Huyện Ea H'Leo

26/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN LÁI XE Lương: 8.500.000 Số lượng: 1

21/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0160 Huyện Krông Pắc

21/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG TẠP HOÁ Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

21/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0154 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LÁI MÁY CÀY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

21/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2401DN0150 Huyện Ea H'Leo

21/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LÁI XE Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

19/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2405KD0128 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG - ĐÁ LẠNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2410KD0110 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TÀI XẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0091 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE HẠNG B2 Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/12/2023

Nhà ứng tuyển: 2410DN0025 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/12/2023

Nhà ứng tuyển: 2410DN0005 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH