Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lái xe con, taxi và xe tải hạng nhẹ-8322

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE VÀ GIAO HÀNG HUYỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/05/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT052312 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/04/2023

Nhà ứng tuyển: BHTT042305 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

25/04/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT042303 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/04/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0423031 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

05/04/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0423027 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TÀI XẾ GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/04/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0423001 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

03/04/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0423013 Tỉnh Khánh Hòa

03/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYÊN LÁI XE VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323059 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE MÚC Lương: 15.000.000 Số lượng: 2

27/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323125 Huyện Krông Buk

27/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323048 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE MÚC Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

01/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223197 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

28/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223194 Tỉnh Đăk Lăk

28/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH