Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Thợ lắp ráp và vận hành máy công cụ kim loại-7223

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN LẮP ĐẶT NHÀ XƯỞNG (XKTW0418) Lương: 22.000.000 Số lượng: 5

17/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2413XK10 Thị trường Đài Loan

17/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DẬP KIM LOẠI/ ĐÚC NHỰA (XKJPN0402) Lương: 28.000.000 Số lượng: 5

09/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2413XK03 Thị trường Nhật Bản

09/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DẬP KIM LOẠI (XKJPN0401) Lương: 29.000.000 Số lượng: 5

09/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2413XK03 Thị trường Nhật Bản

09/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIA CÔNG TINH (XKJPN0203) Lương: 27.000.000 Số lượng: 3

05/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2413XK01 Thị trường Hàn Quốc

05/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TRỰC VẬN HÀNH DÂY CHUYỀN (NT) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

20/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2402DN0148 Tỉnh Đăk Nông

20/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH