Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nhân viên vận hành tổng đài điện thoại-4223

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/06/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0542 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TRỰC TỔNG ĐÀI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/06/2024

Nhà ứng tuyển: 2405KD0553 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/06/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0003 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TRỰC TỔNG ĐÀI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/06/2024

Nhà ứng tuyển: 2405DN0246 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

03/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2405KD0128 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CHẮM SÓC KHÁCH HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2410KD0217 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TELESALE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

15/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2405DN0095 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TELESALE TRỰC FANPAGE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/12/2023

Nhà ứng tuyển: 2413CN0044 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH