Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nhà chuyên môn về quảng cáo và tiếp thị-2431

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

22/09/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0923066 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

22/09/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0923058 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

19/09/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT092309 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

15/09/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0923037 Tỉnh Đăk Lăk

15/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

12/09/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0923024 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING - YOUTUBE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/09/2023

Nhà ứng tuyển: BHTT092302 Tỉnh Đăk Lăk

11/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/09/2023

Nhà ứng tuyển: BHTT092301 Thị Xã Buôn Hồ

11/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

31/08/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT082316 Thành phố Buôn Ma Thuột

31/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRADING MARKETING MANAGER Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/08/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT082309 Tỉnh Đăk Lăk

18/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

16/08/2023

Nhà ứng tuyển: TPTT082312 Huyện Krông Pắc

16/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN MARKETING ONLINE Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

15/08/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0823019 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/08/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0823015 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/08/2023

Nhà ứng tuyển: TKVL082307 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/08/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0823003 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING EXECUTIVE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

31/07/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT072314 Huyện Cư Kuin

31/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DIGITAL MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/07/2023

Nhà ứng tuyển: TKVL072304-2 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/07/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT072306 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/07/2023

Nhà ứng tuyển: LCTT052319 Thị Xã Buôn Hồ

07/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/06/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT062320 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN TRADE MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/06/2023

Nhà ứng tuyển: TPTT062308 Tỉnh Đăk Lăk

13/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/06/2023

Nhà ứng tuyển: LCTT052328 Tỉnh Đăk Lăk

05/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/05/2023

Nhà ứng tuyển: QDTC052308 Tỉnh Đăk Lăk

25/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH - TƯ VẤN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

28/04/2023

Nhà ứng tuyển: BHTT042310 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/04/2023

Nhà ứng tuyển: VCTN042301-2 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG BỘ PHẬN KINH DOANH TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/04/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0423031 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH