Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nhà chuyên môn về quảng cáo và tiếp thị-2431

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0483 Tỉnh Đăk Lăk

17/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG NHÓM GIỚI THIỆU SẢN PHẨM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0471 Tỉnh Đăk Lăk

13/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0414 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0414 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

23/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2418DN0408 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2401DN0403 Tỉnh Đăk Lăk

19/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2420DN0297 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

07/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0243 Huyện Cư Mgar

07/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2405DN0207 Tỉnh Đăk Lăk

06/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TƯ VẤN VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

05/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2413DN0234 Tỉnh Đăk Lăk

05/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0208 Tỉnh Đăk Lăk

05/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

22/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2410CN0178 Tỉnh Đăk Lăk

22/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2413DN0132 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING – KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0125 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN MEDIA EDITOR Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2413DN0118 Huyện Krông Pắc

29/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

18/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2413DN0104 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN COPYWRITER Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

15/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0093 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

10/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2407DN0078 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG (ĐẮK LẮK, ĐẮK NÔNG, GIA LAI) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2401DN0072 Tỉnh Đăk Lăk

09/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

04/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0037 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

22/12/2023

Nhà ứng tuyển: 2410DN0037 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/12/2023

Nhà ứng tuyển: 2413DN0026 Tỉnh Đăk Lăk

18/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH