Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Người đưa thư, người giao hàng và người khuân vác hành lý-9621

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

04/07/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0602 Huyện Ea Kar

04/07/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

04/07/2024

Nhà ứng tuyển: 2410KD0601 Huyện Ea Kar

04/07/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/07/2024

Nhà ứng tuyển: 2406DN0254 Thị Xã Buôn Hồ

03/07/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/07/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0569 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/07/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

13/06/2024

Nhà ứng tuyển: 2410KD0554 Huyện Krông Năng

13/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO GAS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/06/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0542 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO NHẬN LINH ĐỘNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

06/06/2024

Nhà ứng tuyển: 2405DN0381 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO NHẬN BẰNG XE MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

04/06/2024

Nhà ứng tuyển: 2405DN0381 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2410KD0453 Huyện Krông Buk

09/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

23/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0415 Huyện Ea Kar

23/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Lương: 9.000.000 Số lượng: 10

19/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2405DN0402 Huyện Ea Kar

19/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤ GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2412CN0352 Tỉnh Đăk Lăk

17/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0378 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CỘNG TÁC VIÊN GIAO HÀNG LẮP ĐẶT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

05/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0356 Tỉnh Đăk Lăk

05/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 4

05/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0236 Huyện Krông Pắc

05/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH