Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nhân viên bán hàng tận nhà-5243

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

22/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323095 Tỉnh Đăk Lăk

22/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

21/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323081 Tỉnh Đăk Lăk

21/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323060 Tỉnh Đăk Lăk

16/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH GẠCH MEN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323057 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THU NGÂN Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

09/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323043 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323042 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH – PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI, ĐÓNG BÌNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

08/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323037 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323033 Tỉnh Đăk Lăk

07/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

06/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323031 Tỉnh Đăk Lăk

06/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH XE Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

03/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323021 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG (TUYỂN GẤP) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

27/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223185 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH VĂN PHÒNG PHẨM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223153 Tỉnh Đăk Lăk

20/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BÁN HÀNG - THU CƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 45

20/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223146 Tỉnh Đăk Lăk

20/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

20/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223146 Tỉnh Đăk Lăk

20/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

14/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223122 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TUYẾN HUYỆN (SALE) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223103 Tỉnh Đăk Lăk

13/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI ĐẮK LẮK Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

10/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223095 Tỉnh Đăk Lăk

10/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH THIẾT BỊ ĐIỆN DÂN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

08/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223081 Tỉnh Đăk Lăk

08/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH NHÔM KÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223074 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH (SALE) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223058 Tỉnh Đăk Lăk

06/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

06/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223051 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

31/01/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0123046 Tỉnh Đăk Lăk

31/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH