Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nhân viên bán hàng tận nhà-5243

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH (SALES) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/09/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0923065 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/09/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0923053 Thị Xã Buôn Hồ

21/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - THU CƯỚC Lương: 6.500.000 Số lượng: 2

15/09/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0923032 Tỉnh Đăk Lăk

15/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ ĐỊA BÀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/09/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0923025 Huyện Ea H'Leo

12/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/09/2023

Nhà ứng tuyển: BHTT092301 Thị Xã Buôn Hồ

12/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN/GIAO HÀNG THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/09/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0923013 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/09/2023

Nhà ứng tuyển: BHTT092304 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN SALE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

31/08/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0823035 Thị Xã Buôn Hồ

31/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/08/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0823021 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN SALES CỬA CUỐN/CỬA NHÔM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

14/08/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT082307 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

08/08/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0823009 Thị Xã Buôn Hồ

08/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/07/2023

Nhà ứng tuyển: BHTT072307 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN THẺ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

10/07/2023

Nhà ứng tuyển: TPTT072303 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG LƯU ĐỘNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

06/07/2023

Nhà ứng tuyển: LCTT072302 Tỉnh Đăk Lăk

06/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

30/06/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0623028 Tỉnh Đăk Lăk

30/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG LƯU ĐỘNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

26/06/2023

Nhà ứng tuyển: BHTT062316-02 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐỐI TÁC BÁN HÀNG (TUYỂN GẤP) Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

09/06/2023

Nhà ứng tuyển: TĐVL062302-3 Tỉnh Đăk Lăk

09/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH (SALES) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

29/05/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT052323 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/05/2023

Nhà ứng tuyển: QDTC052303 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/05/2023

Nhà ứng tuyển: TKVL052301-2 Tỉnh Đăk Lăk

24/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH