Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nhân viên bán hàng tận nhà-5243

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH DẦU NHỚT VÀ PHỤ TÙNG XE GẮN MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0397 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0368 Tỉnh Đăk Lăk

10/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

03/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2402DN0343 Tỉnh Đăk Lăk

03/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0339 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG (TUYỂN GẤP) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2410KD0302 Huyện Ea Kar

27/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0285 Thị Xã Buôn Hồ

15/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH VĂN PHÒNG PHẨM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

12/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0265 Tỉnh Đăk Lăk

12/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

20/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0146 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN SALE THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2413DN0132 Tỉnh Đăk Lăk

20/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

02/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2406DN0126 Huyện Ea Kar

02/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0125 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH - ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0106 Tỉnh Đăk Nông

18/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH (THỜI VỤ) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

27/12/2023

Nhà ứng tuyển: 2401DN0052 Huyện Cư Mgar

27/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/12/2023

Nhà ứng tuyển: 2410CN0027 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

04/12/2023

Nhà ứng tuyển: BHTT122301 Tỉnh Đăk Lăk

04/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH