Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kỹ sư điện-2151

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

22/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323091 Huyện Cư Kuin

22/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ VẬN HÀNH MÁY Lương: 7.000.000 Số lượng: 8

22/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323091 Huyện Cư Kuin

22/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN MẶT TRỜI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323068 Tỉnh Đăk Lăk

20/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Lương: 10.000.000 Số lượng: 3

09/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223089 Tỉnh Đăk Lăk

09/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

02/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223024 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

01/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223008 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH