Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nhân viên thu ngân và bán vé-5230

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THU NGÂN Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

08/07/2024

Nhà ứng tuyển: 2409KD0607 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/07/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THU NGÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2417KD0447 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THU NGÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2417CN0312 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THU NGÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2417DN0018 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THU NGÂN - LỄ TÂN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

29/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2409DN0205 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH