Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Người quét dọn và giúp việc gia đình-9111

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH, CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2412CN0267 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

13/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2412CN0239 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2412CN0472 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2412CN0426 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH - CHĂM EM BÉ Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

15/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2412CN0382 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

10/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2412CN0124 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2412CN0352 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2412CN0293 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC NHÀ - CHĂM EM BÉ (TUYỂN GẤP) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2412CN0274 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2410KD0048 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2410KD0131 Huyện Cư Mgar

21/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

22/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2412KD0112 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH - TRÔNG EM BÉ (TUYỂN GẤP) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2412CN0094 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2412CN0064 Huyện Cư Mgar

02/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH