Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Người quét dọn và giúp việc gia đình-9111

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323001 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223199 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH (BÁN THỜI GIAN) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223117 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223026 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH (TUYỂN GẤP) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223011 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH