Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nhân viên kế toán-4311

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

18/06/2024

Nhà ứng tuyển: 2406DN0092 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

17/06/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0561 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/06/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0222 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/06/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0557 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/06/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0545 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/06/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0009 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/06/2024

Nhà ứng tuyển: 2410KD0022 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/06/2024

Nhà ứng tuyển: 2410KD0526 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KÊ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/06/2024

Nhà ứng tuyển: 2413DN0524 Huyện Krông Pắc

03/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2407DN0515 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0511 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN - VĂN PHÒNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

27/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2403DN0508 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN VIÊN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

23/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2409DN0500 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0315 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0487 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

17/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0005 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0465 Thị Xã Buôn Hồ

10/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

09/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2413DN0462 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

08/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0457 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

08/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0456 Huyện Cư Mgar

08/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2410KD0080 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2410KD0453 Huyện Krông Buk

07/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

07/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0448 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN KHO Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

06/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0443 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0437 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2404DN0427 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 5.500.000 Số lượng: 2

25/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0422 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2410KD0421 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

25/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2420DN0419 Huyện Ea Kar

25/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2405DN0398 Tỉnh Đăk Lăk

17/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH