Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nhân viên kế toán-4311

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ (ĐÀO TẠO LÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/06/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT062306 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ - BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/06/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT062303 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/06/2023

Nhà ứng tuyển: LCTT052327 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

31/05/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0523037 Huyện Cư Kuin

31/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/05/2023

Nhà ứng tuyển: BPDN052314 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/05/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0523032 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN SẢN XUẤT Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

23/05/2023

Nhà ứng tuyển: CVTT052314 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

23/05/2023

Nhà ứng tuyển: CVTT052313 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/05/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT052317 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/05/2023

Nhà ứng tuyển: BHTT052308 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tuyển kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/05/2023

Nhà ứng tuyển: BPDN052311 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/05/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT052313 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/05/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0523014 Huyện Ea Kar

11/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

09/05/2023

Nhà ứng tuyển: TPTT052304-2 Tỉnh Đăk Lăk

09/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

08/05/2023

Nhà ứng tuyển: TĐVL052302 Tỉnh Đăk Lăk

08/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

08/05/2023

Nhà ứng tuyển: CVTT052303 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/05/2023

Nhà ứng tuyển: BHTT052302 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

04/05/2023

Nhà ứng tuyển: TPTT052301 Tỉnh Đăk Lăk

04/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN THUẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/04/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0423080 Huyện Cư Kuin

21/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/04/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0423080 Huyện Cư Kuin

21/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/04/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0423031 Huyện Buôn Đôn

13/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

12/04/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0423057 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/04/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0423044 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN SIÊU THỊ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/04/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0423034 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/04/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0423023 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ LÀM ĐƠN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/04/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323071 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/04/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0423015 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323135 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THU NGÂN – KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323111 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323120 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH