Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nhân viên kế toán-4311

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/12/2023

Nhà ứng tuyển: SDT1123058 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

05/12/2023

Nhà ứng tuyển: TPTT122301 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/12/2023

Nhà ứng tuyển: SDT1223011 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

01/12/2023

Nhà ứng tuyển: SDT1223010 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

01/12/2023

Nhà ứng tuyển: SDT1223003 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/11/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT112311-2 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/11/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT112309 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

22/11/2023

Nhà ứng tuyển: SDT1123084 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/11/2023

Nhà ứng tuyển: SDT1123055 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/11/2023

Nhà ứng tuyển: BHTT112301 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/11/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT112302 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/10/2023

Nhà ứng tuyển: SDT1023110 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

27/10/2023

Nhà ứng tuyển: SDT1023103 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/10/2023

Nhà ứng tuyển: SDT1023089 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

24/10/2023

Nhà ứng tuyển: SDT1023081 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/10/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT102301-4 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/10/2023

Nhà ứng tuyển: SDT1023035 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

10/10/2023

Nhà ứng tuyển: SDT1023025 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/10/2023

Nhà ứng tuyển: SDT1023006 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 14.000.000 Số lượng: 1

22/09/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0923057 Huyện Krông Pắc

22/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 8.000.000 Số lượng: 3

22/09/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0923056 Huyện M'Đrăk

22/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

19/09/2023

Nhà ứng tuyển: TNTT092301 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/09/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0923014 Tỉnh Đăk Nông

11/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/09/2023

Nhà ứng tuyển: BHTT092301 Thị Xã Buôn Hồ

07/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/09/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT092303 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/09/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT092301 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

15/08/2023

Nhà ứng tuyển: VNEK082307-4 Huyện Krông Pắc

15/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN THUẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/07/2023

Nhà ứng tuyển: TKVL072302 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

13/07/2023

Nhà ứng tuyển: LCTT072308 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

30/06/2023

Nhà ứng tuyển: TPTT062322 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH