Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nhân viên ghi chép tồn kho-4321

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0495 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ KHO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2402KD0396 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2410KD0080 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KHO KIÊM ĐIỀU PHỐI AN TOÀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0441 Tỉnh Đăk Nông

07/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2401DN0039 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2410KD0022 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỦ KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2402DN0412 Huyện Ea H'Leo

26/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MUA HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2402DN0412 Huyện Ea H'Leo

24/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TRẠM CÂN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

16/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2402DN0395 Huyện Ea Kar

16/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KHO Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

11/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0257 Huyện Ea Kar

11/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỦ KHO Lương: 16.000.000 Số lượng: 1

21/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0154 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/12/2023

Nhà ứng tuyển: 2402DN0006 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH