Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nhân viên phân loại và vận chuyển thư-4402

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KHAI THÁC CHIA CHỌN BƯU GỬI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/08/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0823027 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BƯU TÁ PHÁT HÀNG BẰNG XE MÁY KHU VỰC TÂN LỢI, TÂN AN, TÂN LẬP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/07/2023

Nhà ứng tuyển: CVTT052309-2 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BƯU TÁ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/05/2023

Nhà ứng tuyển: TTBH052313 Huyện Krông Buk

23/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH