Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động chăn nuôi gia cầm-6122

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN CHĂN NUÔI HEO (NT) Lương: 6.000.000 Số lượng: 50

12/06/2024

Nhà ứng tuyển: 2401DN0550 Tỉnh Bình Phước

12/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT TRẠI HEO (NT) Lương: 9.000.000 Số lượng: 10

12/06/2024

Nhà ứng tuyển: 2401DN0550 Tỉnh Bình Phước

12/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN NHẶT TRỨNG GÀ (XKJPN0111) Lương: 32.000.000 Số lượng: 6

15/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2413XK05 Thị trường Nhật Bản

15/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH