Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Thợ giết, mổ, chuẩn bị thịt, cá và thực phẩm khác có liên quan-7511

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHẾ BIẾN THỨC ĂN KÈM (XKJPN0406) Lương: 27.000.000 Số lượng: 10

17/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2413XK03 Thị trường Nhật Bản

17/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM KHÔNG GIA NHIỆT (XKJP0414) Lương: 26.000.000 Số lượng: 2

16/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2413XK07 Thị trường Nhật Bản

16/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHẾ BIẾN THỊT HEO, THỊT BÒ (XKJPN0414) Lương: 33.000.000 Số lượng: 5

12/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2413XK02 Thị trường Nhật Bản

12/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHẾ BIẾN THỨC ĂN KÈM (XKJPN0409) Lương: 23.000.000 Số lượng: 18

12/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2413XK03 Thị trường Nhật Bản

12/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM (XKJPN0404) Lương: 26.000.000 Số lượng: 4

09/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2413XK03 Thị trường Nhật Bản

09/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHẾ BIẾN THỨC ĂN KÈM (XKJPN0207) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 12

06/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2413XK01 Thị trường Nhật Bản

06/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN (XKJPN0206) Lương: 27.000.000 Số lượng: 3

05/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2413XK02 Thị trường Nhật Bản

05/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHẾ BIẾN THỊT GÀ (XKJPN0114) Lương: 26.500.000 Số lượng: 10

24/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2413XK01 Thị trường Nhật Bản

24/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH