Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kỹ sư cơ học, cơ khí-2144

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT - QUẢN LÝ PHÂN XƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

24/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323100 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323100 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ LÒ HƠI (Boiler) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323091 Huyện Cư Kuin

22/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ Lương: 15.000.000 Số lượng: 200

09/02/2023

Nhà ứng tuyển: LLM0223008-NT Tỉnh Khánh Hòa

09/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÓM TRƯỞNG TỰ ĐỘNG HÓA Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

30/01/2023

Nhà ứng tuyển: ESP0123001-NT Tỉnh Bình Dương

30/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH