Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nhân viên/đại lý dịch vụ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu-3339

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

08/06/2023

Nhà ứng tuyển: LCTT062306 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

08/06/2023

Nhà ứng tuyển: VCTN062302 Tỉnh Đăk Lăk

08/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/06/2023

Nhà ứng tuyển: BHTT062305 Tỉnh Đăk Lăk

05/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

30/05/2023

Nhà ứng tuyển: VCTN052306 Tỉnh Đăk Lăk

30/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/05/2023

Nhà ứng tuyển: QDTC052310 Tỉnh Đăk Lăk

29/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

25/05/2023

Nhà ứng tuyển: QDTC052305 Tỉnh Đăk Lăk

25/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH (CHUYÊN QUẢN BƯU ĐIỆN XÃ). Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/05/2023

Nhà ứng tuyển: CVTT052309-2 Huyện Krông Năng

17/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/05/2023

Nhà ứng tuyển: BHTT052307 Tỉnh Đăk Lăk

15/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223182 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH