Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nhà biên dịch, phiên dịch và nhà ngôn ngữ khác-2643

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH TIẾNG HÀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

18/06/2024

Nhà ứng tuyển: 2401DN0551 Tỉnh Quảng Nam

18/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN GIA TIẾNG ĐỨC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2402DN0469 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN GIA TIẾNG NHẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2402DN0469 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN GIA TIẾNG HÀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2402DN0469 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THÔNG DỊCH TIẾNG HÀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/12/2023

Nhà ứng tuyển: 2402DN0006 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH