Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động công nghiệp khác chưa được phân vào đâu-9329

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT NƯỚC ĐÓNG CHAI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

22/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323094 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

17/02/2023

Nhà ứng tuyển: ESP0123001-NT Tỉnh Bình Dương

17/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ĐÓNG HÀNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

01/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223006 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT Lương: 6.500.000 Số lượng: 3

31/01/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0123035 Thành phố Buôn Ma Thuột

31/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH