Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động công nghiệp khác chưa được phân vào đâu-9329

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN ÉP NHỰA Ô TÔ (XKJPN0603) Lương: 26.000.000 Số lượng: 12

06/06/2024

Nhà ứng tuyển: 2413XK08 Thị trường Nhật Bản

06/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN GIA CÔNG TẤM KIM LOẠI (XKJPN0604) Lương: 33.900.000 Số lượng: 6

06/06/2024

Nhà ứng tuyển: 2413XK04 Thị trường Nhật Bản

06/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THI CÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/06/2024

Nhà ứng tuyển: 2402CN0532 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT Lương: 5.500.000 Số lượng: 3

05/06/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0533 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ NHÀ MÁY Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

05/06/2024

Nhà ứng tuyển: 2402DN0531 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN SƠN, HÀN, ÉP KIM LOẠI (XKJPN0602) Lương: 25.000.000 Số lượng: 6

04/06/2024

Nhà ứng tuyển: 2413XK08 Thị trường Nhật Bản

04/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TRỰC SÂN GOLF Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2413KD0507 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

23/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2402DN0499 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT (NT) Lương: 5.100.000 Số lượng: 1000

21/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2413DN0493 Tỉnh Đồng Nai

21/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT (NT) Lương: 5.100.000 Số lượng: 1000

21/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2413DN0492 Tỉnh Bình Dương

21/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

21/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0005 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN (NT) Lương: 6.000.000 Số lượng: 15

10/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2402DN0449 Thành Phố Hồ Chí Minh

10/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN CHẾ BIẾN (NT) Lương: 5.010.000 Số lượng: 1000

10/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2402DN0466 Tỉnh Bình Phước

10/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

09/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0459 Huyện Cư Mgar

09/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2402DN0364 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT (NT) Lương: 4.500.000 Số lượng: 500

23/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2402DN0416 Tỉnh Bình Phước

23/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN BĂM DĂM GỖ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2402DN0395 Huyện Ea Kar

23/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN GIA CÔNG LÔNG MI Lương: 5.000.000 Số lượng: 200

12/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2402DN0266 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT VIÊN NÉN Lương: 10.000.000 Số lượng: 30

08/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0248 Huyện Ea Kar

08/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHẾ TẠO BỘ PHẬN Ô TÔ - ĐƠN 01 NĂM (XKJPN0204) Lương: 28.000.000 Số lượng: 30

05/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2413XK01 Thị trường Nhật Bản

05/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN CHẾ BIẾN THỦY SẢN (NT) Lương: 9.000.000 Số lượng: 500

28/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2402DN0201 Tỉnh Khánh Hòa

28/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT LÔNG MI NHÂN TẠO Lương: 5.000.000 Số lượng: 2000

23/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2402DN0006 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN XAY TRỘN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

21/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2402DN0161 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT NƯỚC ĐÓNG CHAI (TUYỂN GẤP) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

20/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2402DN0074 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT (CÀ PHÊ - CA CAO) Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

04/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2402DN0071 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT GIÀY THỂ THAO (NT) Lương: 5.258.000 Số lượng: 1000

19/12/2023

Nhà ứng tuyển: 2402FD0031 Tỉnh Đồng Nai

19/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT (NT) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/12/2023

Nhà ứng tuyển: 2402DN0017 Tỉnh Đăk Nông

15/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 53

14/12/2023

Nhà ứng tuyển: 2402DN0010 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH