Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động công nghiệp khác chưa được phân vào đâu-9329

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT NƯỚC ĐÓNG CHAI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

14/09/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0923028 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ QUÁN CƠM Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

11/09/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0923012 Tỉnh Đăk Lăk

11/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 160

28/07/2023

Nhà ứng tuyển: VNEK072315 Huyện Ea Kar

28/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT Lương: 4.500.000 Số lượng: 500

21/07/2023

Nhà ứng tuyển: JSF0723012-NT Tỉnh Bình Phước

21/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ PHỤ LÀM ĐÁ HOA CƯƠNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/07/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0723002 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

20/06/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT062314 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

16/05/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT052301 Tỉnh Bình Phước

16/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT LỐP XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

04/05/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT052301 Tỉnh Tây Ninh

04/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

17/02/2023

Nhà ứng tuyển: ESP0123001-NT Tỉnh Bình Dương

17/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH