Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nhà tư vấn nông, lâm nghiệp và thủy sản-2132

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN VÙNG TRỒNG ORGANIC GIA LAI Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

01/12/2023

Nhà ứng tuyển: VSM1023017-NT Tỉnh Gia Lai

01/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN VÙNG TRỒNG ORGANIC Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

13/10/2023

Nhà ứng tuyển: VSM1023017-NT Tỉnh Bình Phước

13/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH