Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Người bán hàng trong quầy hàng và tại chợ-5211

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

13/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2417CN0312 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG PHÒNG MẠCH VÀ PHÒNG KHÁM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2410NN0075 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0422 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2410KD0421 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG (XKSIN0402) Lương: 55.000.000 Số lượng: 5

12/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2413XK07 Thị trường Singapore

12/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

12/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0380 Huyện Cư Mgar

12/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 4.500.000 Số lượng: 5

11/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0011 Huyện Ea Kar

11/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0359 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

01/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0335 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

13/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2410CN0275 Huyện Krông Buk

13/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0258 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

08/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0251 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2410CN0210 Huyện Krông Pắc

05/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0145 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 20

17/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0136 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0004 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG OTC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 12

08/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2410NN0075 Tỉnh Đăk Lăk

08/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

08/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2417DN0018 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN NGÀNH HÀNG (THỜI VỤ TẾT) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

02/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0053 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/12/2023

Nhà ứng tuyển: 2410KD0048 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN TẠP HOÁ ( LÀM CA) TUYỂN GẤP Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

19/12/2023

Nhà ứng tuyển: 2417KD0029 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/12/2023

Nhà ứng tuyển: 2410DN0016 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH