Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Người bán hàng trong quầy hàng và tại chợ-5211

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/12/2023

Nhà ứng tuyển: BHTT122303 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG, KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

04/12/2023

Nhà ứng tuyển: SDT1223018 Huyện Ea Kar

04/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

28/11/2023

Nhà ứng tuyển: BHTT112310 Huyện Cư Kuin

28/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

17/11/2023

Nhà ứng tuyển: VNEK112301 Huyện Ea Kar

17/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/11/2023

Nhà ứng tuyển: SDT1123057 Thị Xã Buôn Hồ

16/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

10/11/2023

Nhà ứng tuyển: SDT1123028 Huyện Ea Kar

10/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

08/11/2023

Nhà ứng tuyển: SDT1123019 Huyện Krông Pắc

08/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/10/2023

Nhà ứng tuyển: SDT1023099 Huyện Buôn Đôn

27/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

20/10/2023

Nhà ứng tuyển: VNEK102303-2 Huyện Krông Năng

20/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/10/2023

Nhà ứng tuyển: SDT1023069 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG (BÁN THỜI GIAN) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/10/2023

Nhà ứng tuyển: SDT1023023 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TIẾP THỊ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/10/2023

Nhà ứng tuyển: SDT1023014 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

03/10/2023

Nhà ứng tuyển: SDT1023007 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

17/07/2023

Nhà ứng tuyển: LCTT072311 Tỉnh Đăk Lăk

17/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

12/07/2023

Nhà ứng tuyển: VCTN072301-02 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG NGÀNH UNILEVER (TUYỂN GẤP) Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

15/05/2023

Nhà ứng tuyển: CVTT052308-2 Tỉnh Đăk Lăk

15/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH