Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Thợ vẽ biển quảng cáo, thợ trang trí, thợ khắc và thợ khắc axit-7316

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THIẾT KẾ QUẢNG CÁO Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

20/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2406DN0490 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN LẮP BẢNG QUẢNG CÁO Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

10/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2406DN0373 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ PHỤ LÀM BẢNG QUẢNG CÁO Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

05/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2406DN0358 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THI CÔNG SỰ KIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

21/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2406DN0308 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRANG TRÍ NỘI THẤT (XKJPN0110) Lương: 30.000.000 Số lượng: 100

11/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2413XK05 Thị trường Nhật Bản

11/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH