Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Giám sát viên sản xuất-3122

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0459 Huyện Cư Mgar

23/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỐNG KÊ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2402DN0412 Huyện Ea H'Leo

02/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

25/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2402DN0412 Huyện Ea H'Leo

25/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN XUẤT HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2402DN0412 Huyện Ea H'Leo

23/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (NT) Lương: 8.000.000 Số lượng: 20

28/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2402DN0201 Tỉnh Khánh Hòa

28/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ BẾP ĂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2420DN0180 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TỔ TRƯỞNG TỔ SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

02/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2401DN0099 Quốc gia Lào

02/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH