Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Y tá/điều dưỡng, kỹ thuật viên chăm sóc bệnh nhân-3221

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐIỀU DƯỠNG TIÊM CHỦNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/05/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT052308 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN DƯỠNG SINH TRỊ LIỆU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

28/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323111 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐIỀU DƯỠNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

02/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323012 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NỮ HỘ SINH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

02/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323012 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH