Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Người quét dọn và giúp việc trong văn phòng, khách sạn và các cơ sở khác-9112

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/06/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0003 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2417DN0219 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN VỆ SINH TOÀ NHÀ (XKJPN0413) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

16/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2413XK07 Thị trường Nhật Bản

16/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0270 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO MẪU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2420DN0333 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CHĂM SÓC BÉ VÀ GIÚP VIỆC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

19/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2409CN0082 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2401DN0072 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH