Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Người quét dọn và giúp việc trong văn phòng, khách sạn và các cơ sở khác-9112

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323109 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TẠP VỤ - GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323062 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TẠP VỤ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

28/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223195 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TẠP VỤ Lương: 4.800.000 Số lượng: 50

27/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223186 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG KHÁCH SẠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

17/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223143 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223035 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TẠP VỤ Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

06/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223052 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TẠP VỤ BUỒNG PHÒNG (TUYỂN GẤP). Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

06/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223053 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH