Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Người chăm sóc, bảo vệ tòa nhà-5153

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

23/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2417DN0411 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO VỆ CA ĐÊM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0383 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

18/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2408DN0295 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: 5.500.000 Số lượng: 10

05/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2413DN0229 Tỉnh Đăk Lăk

05/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

21/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0151 Tỉnh Đăk Lăk

21/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

29/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2401DN0115 Huyện Cư Mgar

29/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

16/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2401DN0099 Quốc gia Lào

16/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2401DN0072 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

04/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2408DN0070 Tỉnh Đăk Lăk

04/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

01/12/2023

Nhà ứng tuyển: SDT1223004 Tỉnh Đăk Lăk

01/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH