Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Thợ phân loại và kiểm tra sản phẩm-7543

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KIỂM TRA SẢN PHẨM NHỰA (XKJPN0501) Lương: 28.000.000 Số lượng: 3

10/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2413XK01 Thị trường Nhật Bản

10/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KHAI THÁC CHIA CHỌN BƯU PHẨM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

06/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2405DN0023 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

26/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2401DN0039 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN KIỂM HÀNG (NT) Lương: 4.900.000 Số lượng: 15

15/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2402DN0085 Tỉnh Bình Dương

15/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH