Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nhân viên đại diện bán hàng hóa thương mại-3322

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 20

20/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0489 Tỉnh Đăk Lăk

20/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN - THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2402DN0469 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

10/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0464 Tỉnh Đăk Nông

10/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TƯ VẤN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

23/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0127 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

19/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0301 Tỉnh Đăk Lăk

19/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CỬA HÀNG TRƯỞNG Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

11/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0258 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH NHÔM KÍNH Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

28/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2413DN0199 Tỉnh Đăk Lăk

28/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - KV TÂY NGUYÊN (NT) Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

23/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0181 Tỉnh Đăk Lăk

23/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

19/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0127 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0122 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TƯ VẤN BÁN HÀNG NGÀNH Ô-TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

27/12/2023

Nhà ứng tuyển: 2410DN0049 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CỬA HÀNG TRƯỞNG Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

22/12/2023

Nhà ứng tuyển: 2410KD0040 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN SALE + CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

20/12/2023

Nhà ứng tuyển: 2402DN0034 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH