Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kỹ thuật viên kỹ thuật điện-3113

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

06/09/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT092302 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ĐIỆN NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/08/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT082312 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/08/2023

Nhà ứng tuyển: BHTT082309 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/08/2023

Nhà ứng tuyển: TKVL082309-2 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/08/2023

Nhà ứng tuyển: TKVL082309-2 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN THI CÔNG ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

31/07/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT072317 Tỉnh Đăk Lăk

31/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN VẬN HÀNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

31/07/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT072316 Thành phố Buôn Ma Thuột

31/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

28/07/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0723025 Huyện Ea Súp

28/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN - VẬN HÀNH MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

15/06/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0623017 Thị Xã Buôn Hồ

15/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/06/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT062305 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN ĐIỆN LẠNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/06/2023

Nhà ứng tuyển: LCTT062301 Tỉnh Đăk Lăk

07/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

31/05/2023

Nhà ứng tuyển: CVTT052320 Thành phố Buôn Ma Thuột

31/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

09/05/2023

Nhà ứng tuyển: TĐVL052302 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH