Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nhân viên trợ giúp bán hàng-5223

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

17/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0486 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH SỮA DINH DƯỠNG Lương: 9.000.000 Số lượng: 2

10/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0471 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

10/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2406DN0468 Huyện Cư Mgar

10/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 5

10/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0176 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2410CN0461 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TIẾP THỊ (PG) Lương: 9.000.000 Số lượng: 2

07/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0261 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TRƯNG BÀY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0222 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

02/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0433 Tỉnh Đăk Lăk

02/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

25/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2418DN0423 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

15/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0388 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

12/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0056 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH (TUYỂN GẤP) Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

10/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2406DN0067 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN SALES ADMIN DỰ ÁN Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

08/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2407DN0362 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BÁN PHẦN MỀM Lương: 10.000.000 Số lượng: 5

08/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2419DN0361 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

05/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0331 Tỉnh Đăk Lăk

05/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

05/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0357 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

05/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2410KD0355 Tỉnh Đăk Lăk

05/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 15.000.000 Số lượng: 3

04/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2413DN0351 Tỉnh Đăk Lăk

04/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO GAS Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

26/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2410CN0320 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 10

25/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2407DN0318 Tỉnh Đăk Lăk

25/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN ETC Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

21/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0310 Tỉnh Đăk Lăk

21/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN SALE Lương: 8.500.000 Số lượng: 1

20/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2413DN0307 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 8.000.000 Số lượng: 10

19/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2406DN0298 Huyện Cư Mgar

19/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG THỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

13/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2401DN0273 Tỉnh Đăk Lăk

13/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

13/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2413DN0271 Tỉnh Đăk Lăk

13/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

11/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0262 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: 12.000.000 Số lượng: 2

11/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0261 Tỉnh Đăk Lăk

11/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

08/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0243 Huyện Cư Mgar

08/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TRÔNG COI TIỆM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2413CN0241 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

19/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2401DN0137 Tỉnh Đăk Lăk

19/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH