Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nhân viên trợ giúp bán hàng-5223

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

18/09/2023

Nhà ứng tuyển: TPTT092310 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 30

13/09/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0923027 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 12.000.000 Số lượng: 10

12/09/2023

Nhà ứng tuyển: TPTT092306 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ BÁN HÀNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

06/09/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0923005 Tỉnh Đăk Nông

06/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

30/08/2023

Nhà ứng tuyển: TPTT082319 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

29/08/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0823034 Tỉnh Đăk Lăk

29/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

29/08/2023

Nhà ứng tuyển: TPTT082317 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 8.000.000 Số lượng: 4

29/08/2023

Nhà ứng tuyển: TPTT082314 Tỉnh Đăk Lăk

29/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 6

22/08/2023

Nhà ứng tuyển: TPTT082313 Tỉnh Đăk Lăk

22/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

11/08/2023

Nhà ứng tuyển: TPTT082307 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 8.000.000 Số lượng: 3

09/08/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0823013 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 5

10/07/2023

Nhà ứng tuyển: TPTT072305 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

29/06/2023

Nhà ứng tuyển: TPTT062321 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ KINH DOANH MỸ PHẨM Lương: 20.000.000 Số lượng: 5

14/06/2023

Nhà ứng tuyển: TPTT062309 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

08/06/2023

Nhà ứng tuyển: TPTT062305 Tỉnh Đăk Lăk

08/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

07/06/2023

Nhà ứng tuyển: LCTT062302 Tỉnh Đăk Lăk

07/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

15/05/2023

Nhà ứng tuyển: TPTT052309 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH