Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Thợ vận hành máy may-8153

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN MAY (NT) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3000

12/06/2024

Nhà ứng tuyển: 2401DN0551 Tỉnh Quảng Nam

12/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN MAY ĐỒ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM (XKJP0415) Lương: 29.000.000 Số lượng: 3

17/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2413XK07 Thị trường Nhật Bản

17/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN MAY (XKJPN0410) Lương: 29.000.000 Số lượng: 2

09/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2413XK01 Thị trường Nhật Bản

09/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH